OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Edistynyt olio-ohjelmointi
Valinnainen opintotarjonta

Edistynyt olio-ohjelmointi

TXL101

Kuvaus

- Edistynyttä olio-ohjelmointia Javalla: luokkien yhteistoiminnallisuus ja rajapintojen käyttö, graafisen käyttöliittymän toteuttaminen ja tapahtumien käsittely, erilaiset tietorakenteet, rinnakkaisohjelmointi ja tietokantojen käyttö ORM-mallin (Object-Relational Mapping) mukaisesti.
- Ammattiaineiden edellyttämät matemaattis-luonnontieteelliset sisällöt.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

TX00CE02 Fysiikka ja matematiikka sähkömagnetiikassa 5 op
TX00CH61 Insinöörimatematiikka 5 op
TX00CN08 Java-ohjelmointi 1 5 op
TX00CD32 Lähiverkot 5 op
TX00CH90 Olio-ohjelmointi 5 op