OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > SOSIOKULTTUURINEN INNOSTAMINEN
Valinnainen opintotarjonta

Sosiokulttuurinen innostaminen - SS105

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

SX00BZ85 Innostaminen yhteisössä 5 op
SX00BZ84 Luovat menetelmät 5 op
SX00BZ83 Sosiaalipedagoginen yhteisötyö 5 op