OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Moderni web-kehitys
Valinnainen opintotarjonta

Moderni web-kehitys

TXK303

Kuvaus

Moderni web-kehitys on toinen pääaineen valittavista opintokokonaisuuksista.

Opintojen keskeisimpiä sisältöjä on saada työelämälähtöistä osaamista web-sovelluskehityksestä, käyttäjäkokemukseen perustuvasta suunnittelusta ja tietomassojen visualisoinnista. Toinen merkittävä sisältökokonaisuus on suunnitella ja toteuttaa mediapalveluita eri päätelaitteille.

Projekteissa opiskelijat voivat suunnata työskentelyään opintopolkujensa ja valitsemiensa valinnaisten opintojen suuntaisesti.

Pääaineessa opiskellaan avoimessa, projektioppimiseen perustuvassa ympäristössä, missä opiskelijat rakentavat opettajien ohjauksessa oman tietämyksensä ja taitonsa. Oppiminen on kurssimuotoisen, yksittäisten opetusjaksojen sijasta kokonaisvaltainen prosessi, jossa teoreettinen opetus ja harjoitukset sidotaan osaksi käytännönläheistä kokonaisuutta.

Opiskelijan rooli on itseohjautuva ja aktiivinen oppija, jota tukemassa on opettajien ja laboratorioinsinöörien ammatillinen ohjaus ja jaettu asiantuntijuus.

Oppimisympäristön olennaisena osana on projektiympäristö, joka tarjoaa työskentelytilat, -välineet ja ohjauksen lyhyt- ja pitkäkestoisiin työelämäprojekteihin, jotka ovat sidottuja pääaineen oppimistavoitteisiin.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

TX00CG58 Design ja käyttäjäkokemus 15 op
TX00CG61 Mediapalvelut-projekti 15 op
TX00CS26 Mediapalvelut ja käyttäjäkokemus 15 op
TX00CG59 Mediasovellusten kehitys 15 op
TX00CG60 Tietomassat ja avoimet sovellukset 15 op
TX00CS25 Web-teknologiat ja media-alustat 15 op