OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > TUTOROINNIN VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Valinnainen opintotarjonta

Tutoroinnin vapaasti valittavat opinnot - METKA

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

XX00AC20 Callidustutorointi 3 op
XX00BY10 Liikuntatutorointi 3 op
XX00AC42 Tutor-vastaavuus 3 op
XX00AC11 Vertaistutorointi 3 op