OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > LITO - sivuaineopinnot 2014
Valinnainen opintotarjonta

LITO - sivuaineopinnot 2014

SIVUAINEOPINNOT14

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

LX00BW82 Esimiesjuridiikka 5 op
LX00BW79 Henkilöstöjohtaminen 5 op
LX00BW80 Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstön kehittäminen 5 op
LX00BW96 Johdannaiset ja rahoitusriskien hallinta 5 op
LX00BW83 Kehittävä esimiestyö 5 op
LX00BW86 Kirjanpito ja arvonlisäverotus 5 op
LX00BW87 Konsernitilinpäätös ja IFRS -tilinpäätös 5 op
LX00BW89 Kustannuslaskenta ja raportointi 5 op
LX00BW98 Markkinoinnin kehittäminen 15 op
LX00BW99 Myynnin opintoja 15 op
LX00BW84 Organisaatiokäyttäytyminen ja työhyvinvointi 5 op
LX00BX01 Peliliiketoiminta 15 op
LX00BW95 Rahoituksen Excel-sovellukset 5 op
LX00BW94 Rahoitusoikeus 5 op
LX00BW97 Rahoitusprojekti 5 op
LX00BW92 Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat 5 op
LX00BW93 Sijoitustuotteet ja sijoitusneuvonta 5 op
LX00BW90 Sisäisen laskentatoimen kehittäminen 5 op
LX00BW81 Suorituksen johtaminen ja kokonaispalkitseminen 5 op
LX00BW85 Tilinpäätössuunnittelu ja verotus 5 op
LX00BW91 Työoikeus ja palkkahallinto 5 op
LX00BX00 Viestinnän opinnot 15 op