OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > MUSIIKKI: VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT-ARKISTOITU
Valinnainen opintotarjonta

Musiikki: Vapaasti valittavat opinnot-arkistoitu - UTRIM-001

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

KX00CQ79 Soveltava improvisaatio-projekti 5 op