OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > OPPIJAN POLKU, HYVINVOINNIN YHTEISET OPINNOT
Valinnainen opintotarjonta

Oppijan polku, hyvinvoinnin yhteiset opinnot - HYTO_OP

Kuvaus

Hyvinvoinnin tutkinto-ohjelmien yhteiset opinnot

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

SX00BU36 Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka 5 op
SX00BU39 Hyvinvointialan yrittäjyys, johtaminen ja palvelujen tuottaminen 5 op
SX00BU37 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet 5 op
SX00BU38 Kehittämis- ja tutkimustoiminnan syventävät opinnot 5 op
SX00BY31 Kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana 5 op
SX00BU43 Opinnäytetyön raportointi ja julkistaminen 5 op
SX00BU40 Opinnäytetyön suunnittelu 5 op
SX00BU42 Opinnäytetyön toteutus 5 op
SX00BU35 Oppimisen valmiudet 5 op