OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > HYVINVOINTITEKNOLOGIA
Valinnainen opintotarjonta

Hyvinvointiteknologia - TH2013-2014

Kuvaus

Tarjontakori sisältää Hyvinvointiteknologian koulutusohjelmassa opiskeleville opiskelijoille tarjottavia kursseja.
Ylläpitäjä
Virve Prami, koulutussuunnittelija

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

TH00BG63 Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 5 op
TH00BG64 Opinnäytetyön toteutus 5 op
TH00BG65 Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 5 op
TH00BH21 Teknologia kotiterveyspalveluissa 5 op
TH00CC60 Työhyvinvointi 5 op