OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > HVYINVOINTITEKNOLOGIA: VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Valinnainen opintotarjonta

Hvyinvointiteknologia: vapaasti valittavat opinnot - HY2013

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

XX00AC57 Fysiikan perusteet 3 op
TXXZA99 Matematiikan ja fysiikan työpaja 0 op
XX00AC56 Matematiikan perusteet 3 op