OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Programming (eng): Online courses
Valinnainen opintotarjonta

Programming (eng): Online courses

PROG2013

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

TT00AC75 Introduction to Android Programming 2 op
TT00AC74 Introduction to Game Programming with Unity 2 op
TT00AC32 Johdatus C++ -ohjelmointiin 2 op
TT00AC31 Johdatus C-ohjelmointiin 2 op
TT00AC34 Johdatus Java-ohjelmointiin 2 op
TT00AC33 Johdatus PHP-ohjelmointiin 2 op
TT00AC36 Johdatus Python-ohjelmointiin 2 op
TT00BE77 Johdatus SQL-kyselykieleen ja relaatiotietokantoihin 2 op