OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Computer Networks and Security
Valinnainen opintotarjonta

Computer Networks and Security

COMNS(2013-2014)

Kuvaus

Computer Networks and Security
Opintokokonaisuus(30 ECTS)

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

TZ40AA30 IP-verkkojen hallinta 4 op
XX00BA52 Laajaverkot (CCNA 4) 4 op
XX00BA49 Lähiverkot (CCNA1) 4 op
TZ40AA31 Mikrotietokoneen hallinta 3 op
XX00BA50 Reititinverkot (CCNA2) 4 op
TZ40AA33 Tekninen tietoturva 3 op
TZ40AA32 Tietoturvallisuuden perusteet 3 op
TZ40AA34 Tietoverkkojen tietoturva 5 op
XX00BA51 Virtuaalilähiverkot (CCNA 3) 4 op