OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Laboratorioalan vapaasti valittavat opinnot
Valinnainen opintotarjonta

Laboratorioalan vapaasti valittavat opinnot

O201366

Kuvaus

Tarjontakorissa mainittuja opintojaksoja suositellaan laboratorioanalyytikko-opiskelijoille.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

TF00AA99 Elintarvikekemia ja -analytiikka 4 op
TB00CP99 Forensic Microscopy 1 op
TX00AD15 Henkilöstöjohtaminen ja lainsäädäntö 3 op
TZ60AA07 Kemikaaliturvallisuus 3 op
TX00CQ60 Näytteenkäsittely 5 op
TZ00BA31 Orgaanisten yhdisteiden rakenneanalytiikka 3 op
TX00CQ68 Radiokemia 5 op
TB00AB31 Soluviljely 3 op
TX00AD29 Tietotekniikan perusteet 3 op
TX00AD14 Yrityksen kannattavuus- ja kustannuslaskenta 3 op