OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Musiikin koulutusohjelma: Vanhan musiikin opetus
Valinnainen opintotarjonta

Musiikin koulutusohjelma: Vanhan musiikin opetus

O201359

Kuvaus

Opiskelija osaa hyödyntää periodi-instrumenttiopinnoissaan omaksumiaan valmiuksia opettaessaan barokki- ja renessanssiohjelmistoa joko modernilla tai periodi-instrumentilla. Hän kykenee välittämään oppilailleen barokkimusiikin esittämiskäytäntöihin, kuten fraseeraukseen ja koristeluun liittyvää osaamistaan.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op