OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Musiikin koulutusohjelma: Instrumentin alkeisopetus
Valinnainen opintotarjonta

Musiikin koulutusohjelma: Instrumentin alkeisopetus

O201357

Kuvaus

Opiskelija
• hahmottaa opettamista kohtaamistilanteena, kunnioituksena ja vuorovaikutuksena
• saa kokemuksia ja välineitä monipuoliseen musiikin opettamiseen oppijalähtöisesti
• oppii toimimaan elinikäisen musiikinharrastamisen mahdollistajana ja tukijana sekä käyttämään pedagogisia lähestymistapoja, jotka mahdollistavat soittotaidon rakentumisen oppijan musiikillisen kiinnostuksen ja tarpeiden mukaisesti
• saa kokemuksia osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevista pedagogisista lähestymistavoista ja toiminnasta ryhmäopetuksessa
• kykenee soveltamaan opetustapoja ja menetelmiä soiton alkeisopetuksessa erilaisten oppijoiden tarpeiden mukaisesti ja mukauttamaan opetusmenetelmiä sekä tukemaan myös oppijoita, joilla on oppimisvaikeuksia ja erityistä tuen tarvetta
• oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan soiton alkeisopetusta, jossa yhdistyvät musiikin perusteiden ja soittotekniikan alkeiden opetus sekä kokonaismusiikillinen ilmaisun ja oppijalähtöisen musiikkisuhteen mahdollistaminen
• ymmärtää soiton opettamisen asettumisen oppijalähtöisten motivaatiotekijöiden ja merkitysten kontekstiin
• osaa soveltaa, valita ja tuottaa instrumentin alkeisopetukseen sopivaa opetusmateriaalia ja ohjelmistoa erilaisten oppijoiden kehitysvaiheisiin ja tarpeisiin sisältäen myös eri musiikin genrejä

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op