OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Musiikin koulutusohjelma: Musiikin perusteiden opetus
Valinnainen opintotarjonta

Musiikin koulutusohjelma: Musiikin perusteiden opetus

O201356

Kuvaus

Opiskelija tutustuu musiikin perusteiden opettajan ammatilliseen työnkuvaan.
• Opiskelija tuntee musiikin perusteiden oppisisällöt ja osaa tarkastella niitä kriittisesti.
• Opiskelija tuntee perinteisiä ja myös uusia musiikin perusteiden opettamisen menetelmiä ja osaa tukea myös oppijoita, joilla on erityistä tuen tarvetta.
• Opiskelija hyödyntää ja kehittää eri menetelmiä ja myös sähköisiä oppimisympäristöjä tarkoituksenmukaisesti omassa opetustyössään.
• Opiskelija ymmärtää musiikin perusteiden opettajan luovat ammatilliset mahdollisuudet sekä osaa edistää ammatillista yhteistyötä musiikkioppilaitoksissa.
• Opiskelija osaa toimia pedagogisessa vuorovaikutuksessa ryhmää innostaen ja oppimista tukien sekä musiikillistä keksintää, improvisointia ja oppilaiden instrumenttiosaamista hyödyntäen.
• Opiskelija tuntee musiikkipedagogiikan ajankohtaisia virtauksia ja opettamista koskevia säädöksiä.
• Opiskelija osaa kehittää ja käyttää erilaisia arvioinnin tapoja tukemaan oppilaittensa oppimista.
• Opiskelija osaa suunnitella omaa opetustaan ja tuntee opetussuunnitelmatyön näkökulmia.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op