OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > MEDIA ENGINEERING, ELECTIVE STUDIES
Valinnainen opintotarjonta

Media Engineering, Elective Studies - O201338

Kuvaus

Ylläpitäjä
Tuula Helle
Media Engineering

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

TX00AD60 Mediatuotannon arvoketjut, ekosysteemit ja tuottajuus 3 op
TX00AD65 Pelikehitys Unity-alustalla 5 op
TX00CC66 Sovelluskehitys-projekti 10 op
KD00CC13 Valokuvauksen alalajit –työpaja 5 op