OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > EI KÄYTÖSSÄ
Valinnainen opintotarjonta

Ei käytössä - O201331

Kuvaus

Sisällöltään vaihtuvat, ammatillista osaamista täydentävät opinnot sekä syventävät opinnot. Täsmällisemmät osaamistavoitteet määritellään opintojaksokohtaisesti.

Varmista tutoropettajaltasi opintojaksojen soveltuvuus kuhunkin opintokokonaisuuteen.

(Kysymykset: Satu Attila, satu.attila@metropolia.fi, 0405088520)

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan

Qualifications

Sisällöltään vaihtuvat, ammatillista osaamista täydentävät opinnot sekä syventävät opinnot. Täsmällisemmät osaamistavoitteet määritellään opintojaksokohtaisesti.

Varmista tutoropettajaltasi opintojaksojen soveltuvuus kuhunkin opintokokonaisuuteen.

KM00DH54 Audio production and podcasting 10 op
KW00BI52 Datajournalismin visualisointi 5 op
KX00CQ88 Digisti fiksu -innovaatioprojekti 5 op
KM00CL67 Finland Close-up 5 op
KM00CD50 Genrekirjoittamisen työpaja 5 op
KM00DH40 Image and Media 10 op
XX00AC55 Innovaatioprojekti 10 op
KM00CJ98 Kaupunkiradion itsenäinen toimitustyö 3 op
KM00CL69 Kuvan syventävät työpajat 10 op
KM00BL42 Kuvan syventävät työpajat 2 5 op
KM00DH41 Laajennettu todellisuus hyötyjournalismissa 10 op
KM00CD68 Mediaosaajan työkalut 5 op
KX00CQ74 MoDo mobiilidokumentti - Intia 1 5 op
KX00CQ06 MoDo mobiilidokumentti työpaja 5 op
KL00DH86 Mobile Documentary MoDo Workshop South Korea 15 op
KX00CQ84 Museo olohuoneena: Äänitarinat 5 op
KM00CD59 Pelikerronnan työpaja 5 op
KM00CO98 Pop-up radioprojekti 5 op
KM00DH85 Preparing MoDo Mobily Documentary Workshop South Korea 5 op
KM00DH64 Scriptwriting Workshop 5 op
KDXZA23 Storytelling and visual constructions 5 op
KX00CQ86 Syventävä työpaja: Audiodokumentti 5 op
KM00CD84 TV- ja radiotyön ammatilliset työpajat 10 op
KW00BY50 Taajuus: toimitustyö verkkomediassa 5 op
KM00CJ61 Teoksen monikamerataltiointi 5 op
KM00DO14 Tiedetapahtuman mediakonsepti 10 op
KW00CB70 Transmediaprojekti 15 op
KM00CD70 Transmediatuotannon konseptointi 10 op
KM00CD71 Transmediatuotannon pilotointi 5 op
KM00CJ97 Valokuvaus ja Photoshop 3 op