OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Liiketalouden opintoihin valmentavat opinnot
Valinnainen opintotarjonta

Liiketalouden opintoihin valmentavat opinnot

O201330

Kuvaus

Liiketalouden valmentavaa koulutusta maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Opinnot on tarkoitettu sellaisille pysyvästi Suomessa oleskeleville maahanmuuttajille, joilla ei vielä ole opiskelupaikkaa Suomessa, ja jotka ovat kiinnostuneita suorittamaan tutkinnon suomen kielellä ammattikorkeakoulussa.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

ML00AA04 Henkilökohtainen ohjaus ja kehittyminen 5 op
ML00AA02 Liiketalouden peruskäsitteistöä 3 op
ML00AA05 Liiketoimintaympäristö ja ajankohtaiset ilmiöt 3 op
ML00AA03 Suomenkielisen asiatekstin lukeminen ja kirjoittaminen 6 op
ML00AA01 Tietotekniset taidot 3 op