OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Esitys- ja teatteritekniikan projektiopinnot
Valinnainen opintotarjonta

Esitys- ja teatteritekniikan projektiopinnot

O201326

Kuvaus

Projektiopinnot voidaan suorittaa koulutusohjelman vaihtoehtoisissa työpajoissa ja hankkeissa, ammattiteattereissa, vierailu- ja kiertuetoiminnassa, soveltavan teatterin eri alueilla sekä suunnittelutoimistoissa (laitesuunnittelu tai esitystoiminta). Projektit tehdään ohjaavan opettajan valvonnassa ja oman suuntautumisvaihtoehdon opintojaksotarjonnan ulkopuolisten projektien soveltuvuus opiskelijan opintopolkuun kartoitetaan kaikissa tapauksissa erikseen.

Projektiopintoja tulee suorittaa 36 opintopisteen verran ja yhden projektin minimilaajuus on 3 op. Opiskelija tekee 2/3 projektiopinnoista oman suuntautumispolkunsa suunnassa sekä 1/3 jonkin toisen suuntautumispolun suunnassa.

Valittavat suuntautumispolut ovat: ÄÄNITEKNIIKAN, VALOTEKNIIKAN JA NÄYTTÄMÖTEKNIIKAN SUUNTAUTUMISPOLUT.

Äänitekniikan suuntautumispolku

Opiskelija syventyy ääniteknisiin järjestelmiin, äänikerrontaan, äänitys- ja studiotyöhön, miksaukseen, äänitehostetekniikkaan ja äänidokumentointiin. Opiskelija oppii hallitsemaan ääniteknisiä kokonaisuuksia ja niiden sovelluksia ammattimaisessa teatteri- ja esitystoiminnassa, osaa toimia erilaisissa työrooleissa ja ymmärtää teatteri- ja esitystoiminnan tekniset, esitykselliset ja organisatoriset haasteet.


Valotekniikan suuntautumispolku

Opiskelija syventyy valoteknisiin järjestelmiin, valolähteisiin ja valodokumentointiin. Opiskelija oppii hallitsemaan valoteknisiä kokonaisuuksia ja niiden sovelluksia ammattimaisessa teatteri- ja esitystoiminnassa, osaa toimia erilaisissa työrooleissa ja ymmärtää teatteri- ja esitystoiminnan tekniset, esitykselliset ja organisatoriset haasteet.


Näyttämötekniikan suuntautumispolku

Opiskelija syventyy näyttämöteknisiiin järjestelmiin, rakenneoppiin, näyttämörakenteiden logistiikkaan ja näyttämötekniseen dokumentointiin. Opiskelija oppii hallitsemaan näyttämöjärjestelmiä ja niiden sovelluksia ammattimaisessa teatteri- ja esitystoiminnassa, osaa toimia erilaisissa työrooleissa ja ymmärtää teatteri- ja esitystoiminnan tekniset, esitykselliset ja organisatoriset haasteet.Projektiopintojen tavoitteena on, että opiskelija oppii soveltamaan perusopintojen tarjoamaa osaamista työelämälähtöisissä projekteissa. Hän osaa toimia erilaisissa työryhmissä sekä syventää tietouttaan eri esitysmuotojen työprosesseista, vuorovaikutuksesta, suunnittelusta ja toteutuksesta.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

KE00AA48 Projektiopinnot 1 12 op
KE00AA49 Projektiopinnot 2 12 op
KE00AA50 Projektiopinnot 3 12 op