OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Hyton yhteiset opintojaksot
Valinnainen opintotarjonta

Hyton yhteiset opintojaksot

O201324

Kuvaus

Tähän tarjontakoriin on tallennettu Hyton osaamisperustaisiin opetussuunnitelmiin sisällytettävät klusterin yhteiset opintojaksot.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

XX00AC51 Ammatillinen englanti 3 op
SX00AA36 Ammatillisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 3 op
SX00BA60 Asiakaslähtöinen kuntoutus 3 op
SX00AA33 Asiantuntija- ja tutkimusviestintä 3 op
XX00AC55 Innovaatioprojekti 10 op
SX00BA61 Kehittyvä kuntoutusasiantuntijuus 4 op
SX00AA42 Kypsyysnäyte ja julkistaminen 3 op
SX00AA39 Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3 op
SX00AA40 Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 3 op
SX00AA41 Opinnäytetyön toteuttaminen 6 op
XX00AC54 Orientoivat opinnot 3 op
XX00AC53 Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3 op
SX00AA32 Tietotekniikan perusteet 3 op
SX00AA37 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmäosaamisen perusteet 3 op
XX00AC52 Työelämän ruotsi 3 op