OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma: syventävät opinnot
Valinnainen opintotarjonta

Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma: syventävät opinnot

O20137

Kuvaus

Tarjontakori sisältää kulttuurituotannon tutkinto-ohjelman opiskelijoille suunnattuja syventäviä opintoja.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

KUXZA03 Ammattilaistapahtuma 2 op
KU00CE44 Artist Management for the Music Business 5 op
AS00DQ36 Asiantuntija-artikkeli 5 op
XX00DC07 Asiantuntija-artikkelin tuottaminen 5 op
KUXZA36 Brändinhallinta 5 op
KU00CM80 Cultural Business 2 op
XX00DR42 Culture Tourism 5 op
KU00CL81 Digital Marketing 2 op
KU00CL45 Distanssi MOOC 1 op
KU00CQ37 Elämystalous kaupunkien menestystekijänä 5 op
KUXZA25 Excel-klinikka 2 op
KU00CJ72 Finnish Cultural Policy and Structures 3 op
KU00CJ49 Freelancer-toiminnan perusteet 5 op
XX00DO11 Hanketoiminta kulttuurialalla 5 op
XX00DO12 Hankkeen johtaminen kulttuurialalla 5 op
KU00CR45 Henkilöbrändit osana yritystoimintaa 5 op
KU00CS84 Ideasta toteutukseen joukkorahoituksen avulla 5 op
KUXZA31 Innovaatioprojekti 5 op
KUXZA22 International Conference Production 3 op
KU00BJ02 Itsenäinen projektityöskentely 13 op
KUXZA34 Johtajuuden syventävät opinnot 4 op
KX00DD28 Johtaminen ja esimiestyö 5 op
XX00DO10 Joukkoistettu tapahtumatuotanto 5 op
KU00BY30 Julkaisun tuottaminen 3 op
AB00DH13 Julkaisun tuottaminen 5 op
KU00BE97 Kansainvälinen sopimusoikeus ja palveluvienti 3 op
KUXZA15 Kansainvälisen konferenssin järjestäminen 3 op
KU00CM54 Kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritettujen opintojen täydennys 3 op
KUXZA16 Kirjanpidon perusteet 3 op
XX00DO30 Kirjapaketti 5 op
XX00CS93 Kohderyhmälähtöisten podcastien tuottaminen 5 op
XX00DC18 Kohtaamisia kampuksella 5 op
KUXZA30 Kulttuuria soveltaen - hyvinvointipalveluja tuottamaan 3 op
KU00BG73 Kulttuurienvälinen viestintä 3 op
KUXZA23 Kulttuuri ja hyvinvointipalvelut 6 op
KU00BH60 Kulttuurikentän tilaustyö 4 op
KU00BG20 Kulttuuri luovan kaupungin dynamona 2 op
XX00DC47 Kulttuurimatkailu 5 op
KUXZA35 Kulttuurimatkailun perusteet 3 op
XX00DQ50 Kulttuurimatkailun perusteet 5 op
XY00DQ51 Kulttuurimatkailun tuottaminen 5 op
XX00DT50 Kulttuurimatkailun tuottaminen (YAMK) 5 op
KU00CR14 Kulttuurimatkailupalvelut kaupungin vetovoimatekijöinä 5 op
KUXZA19 Kulttuurin soveltaminen hyvinvointipalveluissa 3 op
KU00BW38 Kulttuurin vienti ja luovien alojen kansainvälistyminen 3 op
KU00CB95 Kulttuuriosaaminen yritystoiminnan kehittämisessä 3 op
KU00BE80 Kulttuurituottaja muotoilun kentällä 5 op
KU00BE90 Kulttuurituottaja ryhmäpelurina 2 op
KUXZA33 Kulttuurituottaja taidekentällä sosiologian tulkitsemana 3 op
KU00CI56 Kultuurialakohtainen syventävä opinto 5 op
KU00CE23 Kuluttajakäyttäytymisen teoriat ja trendit 5 op
KU00CQ41 Liiketoimintaprosessin mallintaminen 4 op
KUXZA29 Liikkuvan arjen design 5 op
KUXZA28 Luova yrittäjyys 4 op
KU00BG66 Luovuus ja kulttuurituottajan rooli työn uudelleen organisoinnissa 4 op
KUXZA17 Matkailupalvelun tuotteistaminen 4 op
KUXZA14 Mediapitchaus 2 op
KUXZA32 Metropolis 3 op
KUXZA24 Metropolis 2011 2 op
KU00BG99 Minno (R) Innovation Project 10 op
KUXZA08 Musiikin liiketoiminnan perusteet 4 op
KU00BE92 Musiikin managerointi 3 op
KU00CL16 Musiikin managerointi 5 op
KU00CK59 Nordic Oddity - Suomi kulttuurimatkailumaana 3 op
KU00CC71 Palvelujen kehittäminen 4 op
KU00CB53 Palvelujen kehittäminen kulttuurituottajan työssä 5 op
KU00CE39 Palvelujen tuotteistaminen 4 op
KU00CB82 Palvelujen tuotteistaminen kulttuurialalla 4 op
KU00CC14 Palvelumuotoilu 3 op
KU00CQ40 Palvelumuotoilu 5 op
KUXZA37 Pelillisyys tuottajan työkaluna 3 op
KU00BG97 Pitsaus 2 op
KUXZA26 Projektihallinnan sähköiset työkalut 4 op
KU00BE72 Promootiovideon tuotanto 3 op
KUXZA21 Suomen suurimman katutaidetapahtuman konseptin kehittäminen 3 op
KU00CB18 Taiteen kuratointi ja kuraattorin ammattikuva 4 op
KU00CL46 Tarinallinen viestintä 5 op
KU00CC00 Tiimityö 5 op
KU00CL78 Toimijana kulttuurin sekä sosiaali- ja terveystoimen rajapinnalla 5 op
KUXZA13 Tulevaisuuden kulttuurituottaja 3 op
KUXZA05 Tuotantojen esittely 2 op
KU00CJ31 Tuottaja fasilitaattorina 5 op
KU00CE45 Unelmien kaupunki - johdatus kaupunkikulttuurin tekemiseen ja ymmärtämiseen 5 op
KU00CE47 Valokuvaus ja visuaalinen viestintä tuottajan työssä 5 op
KUXZA10 Valokuvaus tuottajan työssä 4 op
KU00BK01 Vapaaehtoistyö ja vapaaehtoisten sitoutuminen 3 op
KU00CB17 Vapaasti valittavat projektiopinnot 10 op
XX00DO31 Yhteisöllinen elokuvaklubi ja -festivaali 5 op
YL00BE85 Yleisötyö ja osallistavat menetelmät 3 op
KU00BJ01 Yleisötyö taideprojektin ja katsojan yhdistäjänä 5 op