OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > TEHO - VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, KEVÄT JA SYKSY 2015
Valinnainen opintotarjonta

TEHO - Vapaasti valittavat opinnot, kevät ja syksy 2015

020301

Kuvaus

Vapaasti valittavat opinnot ovat tutkintoon kuuluvia tutkinto-ohjelman hyväksymiä korkeakoulutasoisia opintoja, jotka opiskelija voi valita vapaasti Metropolia ammattikorkeakoulusta tai muista korkeakouluista. Vapaasti valittaviksi opinnoiksi voidaan myös hyväksilukea muuta tutkinto-ohjelman tunnustamaa opiskelijan hankkimaa osaamista. Tutkinto-ohjelmat voivat suositella opiskelijoille ammattialaan läheisesti liittyviä opintoja. Opinnot syventävät ja täydentävät opiskelijan ammatillista osaamistaan.

Valitaan erillisten kriteerien mukaan n : 0 - 0 op

SX00CD24 Combating Risk Behaviour Among Youngsters 5 op
SXXZC98 Diabeetikoiden haavahoito 3 op
SXXZB59 Dysfagia - nielemisvaikeudet 3 op
SXXZB45 Elämäntapaohjausta verkossa 4 op
XX00CB84 Englannin perusteet 5 op
SX00CD03 Games for Health 3 op
SOXZA05 Havaintopsykologian erityiskysymyksiä 3 op
SX00CD14 Itsensä johtamisen välineillä menestykseen opinnoissa ja työelämässä 3 op
SX00CJ26 Kansalaistoiminta, vapaaehtoistyö ja järjestöt sosiaali- ja terveysalalla 3 op
SX00CC97 Kliinisten hoitotyön taitojen syventäminen 3 op
SX00BG91 Laadukkaat verensiirrot -veren matka luovuttajalta potilaalle 3 op
SX00CD01 Loppukiri työelämään 3 op
SX00CJ47 Mikrobit tartuntatautien aiheuttajina 3 op
SXXZC97 Nursing care of the critically ill patient (adult) 3 op
SXXZC99 Perinnöllisyystutkimukseen liittyvä molekyyligenetiikka 3 op
SXXZB90 Rokotusosaaminen 3 op
SX00AA29 Synnyttäjän omat voimavarat käyttöön - vaihtoehtoja synnytyskivunlievitykseen 3 op
KO00CE56 Terveellinen ravitsemus - mitä minä oikein syön? 5 op
SX00CC99 Tieteellisen kirjoittamisen ABC opinnäytetyössä 3 op
SSXZA37 Traumaattiset kriisit ja henkinen tuki 3 op
SRXZA17 Traumakuvantaminen 3 op
SX00CD02 Älykästä terveysteknologiaa 3 op