OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > VALINNAINEN OPINTOTARJONTA > YAMK SOSIAALI- JA TERVEYSALA, VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 2017
Valinnainen opintotarjonta

YAMK Sosiaali- ja terveysala, vapaasti valittavat opinnot 2017

020299

Kuvaus

Vapaasti valittavat opinnot ovat tutkintoon kuuluvia koulutusohjelman hyväksymiä korkeakoulutasoisia opintoja, jotka opiskelija voi valita vapaasti Metropolia ammattikorkeakoulusta tai muista korkeakouluista. Vapaasti valittaviksi opinnoiksi voidaan myös hyväksilukea muuta koulutusohjelman tunnustamaa opiskelijan hankkimaa osaamista. Koulutusohjelmat voivat suositella opiskelijoille ammattialaan läheisesti liittyviä opintoja. Opinnot syventävät ja täydentävät opiskelijan ammatillista osaamistaan.

Vastuuyksikkö: Terveysalan tutkimuspalvelut ja palvelujohtaminen
Ylläpitäjä: Arja H. Moilanen, koulutussuunnittelija, arja.moilanen(at)metropolia.fi

Valitaan erillisten kriteerien mukaan n : 0 - 0 op

S000CY12 Henkilöstövoimavarojen johtaminen muuttuvissa organisaatioissa 5 op
S000CY11 Kilpailutus ja julkiset hankinnat sosiaali- ja terveysalalla 5 op
S000CO46 Moninaisuuden johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 5 op
S000CP01 Potilaan hoidon ja turvallisuuden kehittäminen 5 op
S000CP32 Simulaatio-ohjaajakoulutus 10 op
S000CY10 Sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuullinen johtaminen 5 op
S000CY09 Talouden johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 5 op