OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > MONIMUOTOTOTEUTUS > SOSIAALIALAN TUTKINTO-OHJELMA

Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Sosionomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot