OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN TUTKINTO-OHJELMA > LIIKETALOUS, ESIMIESTYÖ JA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN
Päivätoteutus

Liiketalous, Esimiestyö ja työyhteisön kehittäminen

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Liiketalouden perusopinnot
                                                 
Orientointi ja ammatillisen osaamisen rakentaminen 5
     
           
                       
Markkinointi 5
     
           
                       
Logistiikka ja toimitusketjun hallinta 5
       
             
                   
Yritystoiminta 5
     
           
                       
Liikejuridiikka 5
       
             
                   
Kansantalous 5
       
             
                   
Liike-elämän viestintä 5
       
             
                   
Liike-elämän viestintä englanniksi 5
       
             
                   
Tulevaisuuden työyhteisö 5
     
           
                       
Tietotekniikka ja toiminnanohjaus 5
     
           
                       
Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi 5
       
             
                   
Laskentatoimi 5
     
           
                       
Rahoitus 5
     
           
                       
6500035300000017.517.515150000000000
Suuntautumisopinnot
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                 
Esimiestyö ja työyhteisön kehittäminen
                                                 
Strategian suunnittelu ja toteutus 5  
       
               
               
Johtamisen eri näkökulmat 5  
       
               
               
Yhteiskuntavastuu ja vastuullinen esimiestyö 5  
         
                 
           
Työlainsäädäntö 5  
       
               
               
Organisaation kehittämis- ja tutkimustoiminta 10  
         
                 
           
Kansainväliset viestintä- ja verkostoitumistaidot 5  
       
               
               
Monikulttuurinen työympäristö 5  
         
                 
           
Affärssvenska 5  
       
               
               
04500002520000000012.512.51010000000
Valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Henkilöstötyö
                                                 
Henkilöstöjohtaminen 5    
         
                   
       
Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstön kehittäminen 5    
         
                   
       
Suorituksen johtaminen ja kokonaispalkitseminen 5    
         
                   
       
Esimiestyö
                                                 
Esimiesjuridiikka 5    
           
                     
   
Kehittävä esimiestyö 5    
           
                     
   
Organisaatiokäyttäytyminen ja työhyvinvointi 5    
           
                     
   
Sijoittaminen
                                                 
Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat 5    
         
                   
       
Sijoitustuotteet ja sijoitusneuvonta 5    
         
                   
       
Rahoitusoikeus 5    
         
                   
       
Rahoitusmarkkinat
                                                 
Rahoituksen Excel-sovellukset 5    
           
                     
   
Johdannaiset ja rahoitusriskien hallinta 5    
           
                     
   
Rahoitusprojekti 5    
           
                     
   
Markkinoinnin kehittäminen
                                                 
Markkinoinnin kehittäminen 15    
         
                   
       
Myynnin projektiopinnot
                                                 
Myynnin opintoja 15    
           
                     
   
Viestintä
                                                 
Haastavat viestintätilanteet 5    
           
                     
   
Sidosryhmäviestintä 5    
           
                     
   
Yhteisö- ja yritysviestinnän hallinta 5    
           
                     
   
Peliliiketoiminta
                                                 
Peliliiketoiminta 15    
           
                     
   
0012000000457500000000022.522.537.537.500
Innovaatioprojekti
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Innovaatioprojekti 10  
       
             
           
01000005500000002.52.52.52.5000000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Espanjan kieli
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Italian kieli
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Ranskan kieli
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Saksan kieli
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Venäjän kieli
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Suomi toisena kielenä
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5  
       
               
               
+ LIIKETALOUDEN ALA - AMK-tasoiset vapaasti valittavat opinnot
                                                 
0500005000000002.52.500000000
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Ammattiharjoittelu 30      
           
                       
00030000000300000000000001515
Opinnäytetyö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                     
   
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 5      
           
                       
001050000555000000002.52.52.52.52.52.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Liiketalous

Liiketalouden tutkinto-ohjelma, 210 op
Tutkintonimike: Tradenomi, Bachelor of Business Administration
Toteutusmuoto: päiväopetus
Suuntautumisvaihtoehdot:
Esimiestyö ja työyhteisön kehittäminen,
Markkinointi ja
Laskentatoimi ja rahoitus.

Ensimmäisenä opintovuotena suoritetaan perusopinnot 60 op. Toisena opintovuotena suoritetaan opiskelijan valitseman suuntatumisvaihtoehdon opintoja sekä Innovaatioprojekti 10 op. Kolmantena opintovuonna opiskelija valitsee valinnaisia opintokokonaisuuksia liiketalouden tarjonnasta tai esim. Metropolian yhteisiä valinnaisia opintokokonaisuuksia.

Esimiestyö ja työyhteisön kehittäminen

Suuntautumalla esimiestyöhön ja työyhteisön kehittämiseen erikoistut henkilöstötoimintoihin, tulokselliseen esimiestyöhön ja strategian toimeenpanoon käytännönläheisten harjoitusten kautta.

2. vuoden suuntautumisopintojen (45 op) jälkeen valitset kaksi 15 op -laajuista valinnaista opintokokonaisuutta, joista toisen tulee olla suuntautumisesti mukainen. Toinen voi olla suuntautumisesi mukainen, toisen liiketalouden suuntautumisen mukainen tai joku Metropolian yhteinen valinnainen opintokokonaisuus.