IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN TUTKINTO-OHJELMA
Päivätoteutus

Musiikin tutkinto-ohjelma
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Musiikkipedagogi (AMK), Muusikko (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Osaamisaluepäällikkö Johanna Talasniemi
Musiikki
Arabiankatu 2, 00560 Helsinki
Postiosoite:
Metropolia Ammattikorkeakoulu,
PL 4042, 00079 METROPOLIA
johanna.talasniemi[at]metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Tutkinto järjestää erillisen valintakokeen. Valintakokeessa menestyminen edellyttää pidempiaikaista musiikin harrastamista tai musiikin opiskelua.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustettua aiemmin hankittua osaamista. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/

Tutkinnon profiili

Musiikin ja musiikkipedagogiikan laaja-alaisimmat huippuosaajat kasvavat Metropoliassa.

Musiikin koulutus tarjoaa mahdollisuudet monipuolisiin työtehtäviin esiintymisestä ja musiikin luomisesta sen opettamiseen sekä musiikkituotannon tehtäviin. Metropoliassa musiikin koulutus antaa musiikin ja musiikkipedagogiikan laaja-alaisimman koulutuksen. Monialainen korkeakoulumme tarjoaa parhaan osaamisen musiikkielämää uudistavaksi ammattilaiseksi sekä erinomaiset verkostot tulevaisuuden työhön taidetoiminnassa tai kulttuuriyrittäjänä.

Koulutuksesta vastaa ammattitaitoinen ja kokenut opettajakunta, joka on ajassa kiinni ja vaikuttaa aktiivisesti musiikkimaailmassa. Sijaintimme pääkaupunkiseudulla tarjoaa sinulle Suomen parhaat musiikkimaailman verkostot ja monialaiset työllistymismahdollisuudet.

Metropolian musiikin tutkinto-ohjelmasta valmistuu musiikkipedagogeja ja muusikkoja, sekä rytmi- että klassisen musiikin ammattilaisia.

Musiikkipedagogi AMK taitaa oman soittimensa teknisesti ja taiteellisesti ja osaa toimia musiikin opetus- ja kasvatustehtävissä erilaisten oppijoiden kanssa.

Muusikko AMK on rytmimusiikin eri tyylilajeja hallitseva instrumentalisti tai musiikin luomisen, tuottamisen ja musiikkiteknologian taitaja.

Metropolian pop/jazz- sekä klassisen musiikin koulutukset ovat yhdistyneet vuonna 2014, minkä jälkeen Metropoliassa on vain yksi musiikin koulutus, jossa voi opiskella sekä klassista että rytmimusiikkia.

Katso http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta-nuoret-kulttuuri/musiikki/

Keskeiset oppimistulokset

Katso http://www.aec-music.eu/media/publications/aec-framework-document-quality-assurance-and-accreditation-in-higher-music-education (AEC quality assurance
and accreditation in higher
music education 2010).

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Katso opetussuunnitelman kuvauksesta tai hakusivustolta http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta-nuoret-kulttuuri/musiikki/

Jatko-opinnot

Koulutuksesta valmistuneet voivat hakeutua jatko-opintoihin soveltuvaan taide- tai tiedekorkeakoulun maisterintutkintoon tai Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.

Kaikkien opintojaksojen arvioinnissa käytettävä arviointiasteikko ja -kehikko:

Tyydyttävä/hyväksytty (1-2/H): Vähimmäisvaatimukset täyttävä suoritus. Opiskelijan arviointikyky ja itsenäinen ajattelu ilmenevät rajallisesti.
Hyvä (3-4): Pääosin hyvä suoritus. Opiskelijan arviointikyky ja itsenäinen ajattelu keskeisimmillä osa-alueilla ovat hyvällä tasolla.
Kiitettävä (5): Erinomainen, selvästi tavanomaisesta erottuva suoritus. Opiskelijan arviointikyky ja itsenäinen ajattelu ovat erittäin korkealla tasolla.

Valmistuminen

Kaikkien vaadittavien opintojaksojen suorittaminen hyväksytysti tai hyväksi lukeminen. Vaadittavat opintojaksot ilmenevät valitun opintopolun mukaisesta ajoitussuunnitelmasta.

Opintojen toteuttaminen

Tutkinto-ohjelman tutkintojen laajuus on 240 opintopistettä (ECTS) ja kesto 4 vuotta. Opiskelijoilta edellytetään kokopäiväistä opiskelua. Opinnot koostuvat ohjatusta opiskelusta, itsenäisestä työskentelystä ja harjoittelusta. Pääosa opetuksesta annetaan päiväsaikaan.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoja toteutetaan monipuolisessa yhteistyössä työelämän kanssa. 30 opintopisteen harjoittelu on jaettu usealle vuodelle opintojen aikana.

Opiskelijavaihto

Musiikin opiskelijalle on tarjolla laaja valikoima vaihtokorkeakouluja Erasmus- ja Nordplus-ohjelmien kautta. Opiskelijavaihdon suositusajankohta on opintojen kolmas vuosi.