OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > PÄIVÄTOTEUTUS > TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA
Päivätoteutus

Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot