IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON TUTKINTO-OHJELMA
Päivätoteutus

Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Rakennusmestari (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot