OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > PÄIVÄTOTEUTUS > KONETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA
Päivätoteutus

Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Timo Junell
puh. +358503420648
s-posti: etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Ei ole

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Kyseisen aineen, josta AHOTia haetaan, asiantuntijaopettaja antaa lausunnon AHOTin myöntämisestä ja päätöksen tekee koulutusvastaava.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Ei erityisiä vaatimuksia tai asetuksia koskien tutkinto-ohjelmaa.

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö.

Tutkinnon profiili

Valmistuneella opiskelijalla on laaja osaaminen konetekniikkaan, syventyen koneautomaatioon, koneensuunnitteluun ja tuotanto- ja valmistustekniikkaan.

Keskeiset oppimistulokset

Käytännölliset perustiedot ja -taidot asianomaisen alan asiantuntijatehtävissä toimimista varten sekä vuorovaikutustaidot.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Koneautomaatio:
Monialaiset tehtävät teollisuuden sekä palvelusektorin automaatiojärjestelmien suunnittelussa, myynnissä ja ylläpidossa
Koneensuunnittelu:
Monialaiset tehtävät koneensuunnittelun parissa
Valmistus- ja tuotantotekniikka:
Monialaiset tehtävät teollisuustuotannon tuotannonsuunnittelun ja -johtamisen parissa

Jatko-opinnot

Hakukelpoisuus YAMK-tutkintoon ja yliopiston maisteriohjelmiin, soveltuvalle alalle.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Metropolian tutkintosäännön mukaan. http://opinto-opas.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Fi/Esittely/Saadokset/Metropolia-tutkintosaanto-2015.pdf

Valmistuminen

Metropolian tutkintosäännön mukaan.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot sisältävät luentoja, ohjattuja laskuharjoitus- ja laboratoriotöitä, ryhmässä tai itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä ja projektitöitä, itseopiskelua, verkko-opintoja sekä työharjoittelua.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Opinnot on suunniteltu työelämälähtöisesti.

Opiskelijavaihto

Monipuoliset mahdollisuudet vaihto-opiskeluun. Hakukohteet: http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/kansainvalisyys/yhteistyokorkeakoulut/tekniikka/