OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > PÄIVÄTOTEUTUS > OPTOMETRIAN TUTKINTO-OHJELMA
Päivätoteutus

Optometrian tutkinto-ohjelma
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Optometristi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava
Saija Flinkkilä
Puh. 040 178 5154
Email: saija.flinkkila(at)metropolia.fi
Koulutuksen rakennetaulukko

Erityispääsyvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan.
Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö: >>

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus: >>

Keskeiset oppimistulokset

Opiskelija osaa toimia optisen alan tehtävissä optikkona tehden näöntutkimuksia, piilolasisovituksia, seuloen silmäsairauksia sekä sovittaen silmälaseja ja muita näkemisen apuvälineitä. Hän osaa valita, myydä, valmistaa ja huoltaa silmälaseja.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Optometristi on näkemisen asiantuntija. Hänen ydinosaamistaan ovat näöntutkimusten tekeminen ja silmäsairauksien seulominen. Hän myy, valmistaa ja huoltaa silmälaseja sekä sovittaa piilolaseja ja heikkonäköisten apuvälineitä. Työtehtäviä ovat esimerkiksi optikkona toimiminen yksityissektorilla optikkoliikkeessä tai sairaalassa, optikkona toimiminen julkisessa terveydenhuollossa tai optisen alan tukkupuolen asiantuntijuus.

Jatko-opinnot

Ylempi AMK -tutkinto

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät kurssisuunnitelmien kohdalta. Kurssin opettaja on vastuussa arvioinnista. Arviointikriteerit ja suoritustavat kerrotaan jokaisen kurssin alussa.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan pääosin kokopäiväisenä lähiopetuksena.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin liittyy 30 opintopistettä työelämäharjoittelua.

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihto on suunniteltu 5.lukukaudelle.