IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > MAAHANMUUTTAJIEN VALMENTAVA KOULUTUS > MAAHANMUUTTAJIEN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS, TEKNIIKAN ALA > MAAHANMUUTTAJIEN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS, TEKNIIKAN ALA

Maahanmuuttajien ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus, tekniikan ala

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1 2
Opiskelutaidot ja tekniikan alaan tutustuminen
       
Opiskelutaidot ja osaamisen kehittäminen 5
Matematiikka sovellettuna tekniikkaan, fysiikkaan ja kemiaan 5
Digiosaaminen 5
15157.57.5
Suomen kieli ja viestintätaidot
       
Suomi toisena kielenä: korkeakouluopintojen suomi 1 5
 
Suomi toisena kielenä: korkeakouluopintojen suomi 2 5
 
Suomi toisena kielenä: puheviestintä 5
15157.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Koulutuksessa tutustutaan insinöörin ammattiin ja hankitaan taitoja tekniikan alan ammattikorkeakouluopintoihin. Koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujien suomen kielen taitoa ja valmiuksia teknisiin opintoihin.
Koulutus valmistaa opiskeluun tekniikan alan tutkinto-ohjelmissa Metropolian ammattikorkeakoulussa.
Koulutuksessa opiskellaan suomeksi.