IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > MAAHANMUUTTAJIEN VALMENTAVA KOULUTUS > MAAHANMUUTTAJIEN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS, MEDIA JA KULTTUURIALA > MAAHANMUUTTAJIEN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS, MEDIA JA KULTTUURI

Maahanmuuttajien ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus, Media ja Kulttuuri

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1 2
Opiskelutaidot ja työelämätuntemus
       
Opiskelutaidot, opintojen ohjaus ja työelämätuntemus 5
 
5505
Viestintätaidot
       
Suomen kielen kirjallinen taito 5
 
Vuorovaikutus- ja viestintätaidot 5
 
1010010
Digitaalinen osaaminen
       
Digitaaliset opiskeluvälineet 5
 
Verkon käyttö opiskelussa ja osaamisen esittelyssä 5
 
1010010
Projektityö
       
Itsenäinen projektityö 5
 
5505
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksessa tutustutaan ja hankitaan taitoja kulttuurialan ammattikorkeakouluopintoihin. Koulutuksessa opiskellaan suomeksi.

Tavoitteena on kehittää osallistujien ammattikorkeakouluopinnoissa tarvitsemia opiskelu- ja viestintätaitoja.

Koulutus antaa valmiuksia hakea opiskelemaan elokuvan ja television, esitys- ja teatteritekniikan, konservoinnin, kulttuurituotannon, muotoilun, musiikin, vaatetusalan tai viestinnän tutkinto-ohjelmaan Metropoliassa.