OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Lisäkoulutus > Terve talo -koordinaattori

Terve talo -koordinaattori

Kevät 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1K 1S 2K 1 2 3 4 1 2
Terve talo -toteutusprosessin hallinta 5
 
   
       
Sisäolosuhdetekijöiden varmistaminen suunnittelussa 5
   
     
   
Kosteuden ja puhtauden hallinta työmaalla 5  
   
       
1055552.52.52.52.52.52.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 1055552.52.52.52.52.52.5

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Terveellinen rakentaminen ja hyvä sisäilma painottuvat tämän päivän rakentamiskeskusteluissa - terve talo on jokaisen rakennusprojektin tavoitetila.

Terve talo -koordinaattorin koulutus koostuu kolmesta aihekokonaisuudesta:

Terve talo -toteutusprosessin hallinta, 5 op
Sisäolosuhdetekijöiden varmistaminen suunnittelussa, 5 op ja
Kosteuden ja puhtauden hallinta työmaalla, 5 op

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Lisätiedot

Opinnot ovat maksullista liiketoimintaa, eivätkä ole tarjolla tutkinto-opiskelijoille.

Osaamistavoitteet