OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > LISÄKOULUTUS > TALOTEKNIIKAN YAMK-OPINNOT, SRV

Talotekniikan YAMK-opinnot, SRV

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Paloturvallisuus, sammutus ja savunpoisto 5
 
   
LVI-automaatio 5
 
   
Rakennusten automaatiojärjestelmät 5
 
   
Kylmätekniikka, lämpöpumput ja lauhdelämmön hyödyntäminen 5              
155102.52.555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Talotekniikan YAMK-tutkinnon vapaasti valittavia opintoja