OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Lisäkoulutus > Infratyönjohdon koulutus

Infratyönjohdon koulutus

Kevät 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 1K 1S 1 2 3 4
Infrarakentamisen perusteet 10
 
   
Työnsuunnittelu, työnjohto ja aliurakoiden hallinta 10
 
   
Liikenneväylien rakenteet ja toteutus 10
 
   
Työharjoittelu 25
 
   
Infrarakentamisen syventävä jakso 5
 
   
60303015151515
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60303015151515

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Metropolia Ammattikorkeakoulun järjestämän infratyönjohdon työvoimakoulutuksen tavoitteena on antaa riittävät valmiudet toimia infrarakentamisen työnjohtotehtävissä. Koulutuksessa suoritetaan osia infrarakennusalan ammattikorkeakoulututkinnosta teoriaopintoina kevään lähiopetusjakson aikana ja osaamista syvennetään noin kuuden kuukauden palkallisessa työharjoittelussa tämän jälkeen.

Koulutus on työvoimakoulutusta eikä ole tarjolla tutkinto-opiskelijoille.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Lisätiedot

Osaamistavoitteet

Koko koulutuksen tavoitteena on
- työllistää opiskelijat pysyvästi infrarakentamisen työnjohtoon
- antaa opiskelijoille työnjohtamisen perusosaaminen, jonka perusteella he voivat edetä työssään
- antaa mahdollisuudet ammattikorkeakoulun tutkinto-opintoihin, johon nyt toteutettavat opinnot voidaan hyväksilukea.