OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Lisäkoulutus > Infratyönjohdon koulutus

Infratyönjohdon koulutus

Kevät 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 1K 1S 1 2 3 4
Infrarakentamisen perusteet 5
 
   
Työnsuunnittelu, työnjohto ja aliurakoiden hallinta 5
 
   
Liikenneväylien rakenteet ja toteutus 5
 
   
Ohjattu työssäoppiminen 5
 
   
201557.57.52.52.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 201557.57.52.52.5

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Metropolia Ammattikorkeakoulun järjestämän infratyönjohdon työvoimakoulutuksen tavoitteena on antaa riittävät valmiudet toimia infrarakentamisen työnjohtotehtävissä. Koulutuksessa suoritetaan osia infrarakennusalan ammattikorkeakoulututkinnosta teoriaopintoina kevään lähiopetusjakson aikana ja osaamista syvennetään noin kuuden kuukauden palkallisessa työharjoittelussa tämän jälkeen.

Koulutus on työvoimakoulutusta eikä ole tarjolla tutkinto-opiskelijoille.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Lisätiedot

Osaamistavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on
- opiskelijat työllistyvät infrarakentamisen työnjohdon tehtäviin
- antaa opiskelijoille työnjohtamisen perusosaaminen, jonka perusteella he saavat riittävät valmiudet työskennellä infrarakennusalan työnjohtotehtävissä
- koulutuksessa suoritetaan ammattikorkeakoulutasoisia opintokokonaisuuksia, joiden osaaminen tunnustetaan (hyväksiluetaan), jos opiskelijat myöhemmin hakeutuvat tutkintotavoitteeseen koulutukseen ammattikorkeakouluun.