OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Lisäkoulutus > Talotekniikka, YAMK-opinnot, yrityskoulutus

Talotekniikka, YAMK-opinnot, yrityskoulutus

Syksy 2016

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Vaativien kohteiden elinkaarilaskenta ja lähes nollaenergiarakentaminen 5                            
Kylmätekniikka, lämpöpumput ja lauhdelämmön hyödyntäminen 5                            
Energiatehokkuuden parantaminen korjausrakennushankkeessa 5                            
00000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 00000000000000

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Vaativien kohteiden elinkaarilaskenta ja lähes nollaenergiarakentaminen, 5 op
Kylmätekniikka, lämpöpumput ja lauhdelämmön hyödyntäminen, 5 op
Energiatehokkuuden parantaminen korjausrakennushankkeessa, 5 op

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina siten, että yhtä opintopistettä kohden on 8 tuntia lähiopetusta ja loput opiskelusta tapahtuu harjoitustehtävien ja itseopiskelun kautta. Yhden opintopisteen opiskelijatyömäärä on noin 27 tuntia.
Viiden opintopisteen koulutukseen sisältyy viisi lähipäivää eli lähiopetusta on 40 tuntia, sisältäen mahdollisen tentin. Tämän lisäksi koulutukseen osallistujat tekevät koulutuspäivien välillä harjoitus- ja projektitöitä. Opintojakso arvioidaan joko harjoitustöiden tai harjoitustöiden ja tentin perusteella arvosanalla 1-5. Suoritetuista opinnoista annetaan todistus.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

-

Lisätiedot

Opinnot ovat maksullista liiketoimintaa, eivätkä ole tarjolla tutkinto-opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet on kuvattu opintojaksojen sisällöissä.