OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Lisäkoulutus > Pelastajakurssi 41

Pelastajakurssi 41

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Orientoituminen opiskeluun 0.75
Hoitotyön perusteet 6.75
 
   
Hoitotyön perusteet harjoittelu 3
 
   
Anatomia ja fysiologia I 1.5
 
   
Anatomia ja fysiologia II 1.5
 
   
Patofysiologia 1 0.75
Farmakologia 1.5
 
   
Psykologia 0.75
 
   
Sosiaalipolitiikka 0.75
 
   
Monikulttuurisuus ja yhdenvertaisuus 0.75
 
   
Syrjäytyminen 0.75
 
   
Operatiivinen toiminta I 1.5
 
   
Ensihoidon perusvalmiudet 4.5
Ensihoidon perusvalmiudet harjoittelu 7.5
 
   
Lääketieteelliset aineet 3.75
3613.122.96.66.611.411.4
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3613.122.96.66.611.411.4

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

PELASTUSHALLINNON AMMATTITUTKINTOJEN OPETUSSUUNNITELMA MIEHISTÖTUTKINNON PELASTAJALINJAN ENSIHOIDON OPPIMÄÄRÄ 36,5 op

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Lisätiedot

Opinnot ovat maksullista liiketoimintaa eivätkä ole tarjolla tutkinto-opiskelijoille.

Osaamistavoitteet