OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > LISÄKOULUTUS > PELASTAJAKURSSI 41

Pelastajakurssi 41

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Orientoituminen opiskeluun 0.75
Hoitotyön perusteet 6.75
 
   
Hoitotyön perusteet harjoittelu 3
 
   
Anatomia ja fysiologia I 1.5
 
   
Anatomia ja fysiologia II 1.5
 
   
Patofysiologia 1 0.75
Farmakologia 1.5
 
   
Psykologia 0.75
 
   
Sosiaalipolitiikka 0.75
 
   
Monikulttuurisuus ja yhdenvertaisuus 0.75
 
   
Syrjäytyminen 0.75
 
   
Operatiivinen toiminta I 1.5
 
   
Ensihoidon perusvalmiudet 4.5
Ensihoidon perusvalmiudet harjoittelu 7.5
 
   
Lääketieteelliset aineet 3.75
3613.12522.8756.56256.562511.437511.4375
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

PELASTUSHALLINNON AMMATTITUTKINTOJEN OPETUSSUUNNITELMA MIEHISTÖTUTKINNON PELASTAJALINJAN ENSIHOIDON OPPIMÄÄRÄ 36,5 op