OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > YLEMPI AMK-TUTKINTO > MAANMITTAUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA (YAMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op


Insinööri (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Erityispääsyvaatimukset

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkinnon profiili

Keskeiset oppimistulokset

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Jatko-opinnot

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Valmistuminen

Opintojen toteuttaminen

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto