OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > YLEMPI AMK-TUTKINTO > MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA.
Ylempi AMK-tutkinto

Musiikin koulutusohjelma.
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, 60 op


Muusikko (AMK), Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Markus Utrio
Musiikin koulutusohjelma
Ruoholahdentori 6
00180 Helsinki
Postiosoite:
Metropolia Ammattikorkeakoulu,
PL 4043, 00079 Metropolia

Erityispääsyvaatimukset

Musiikin koulutusohjelman valintakoe

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili

ks. opetussuunnitelma

Keskeiset oppimistulokset

ks. opetussuunnitelma

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

ks. opetussuunnitelma

Jatko-opinnot

Yliopistolliset jatkotutkinnot

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Metropolia Amk:n tutkintosääntö >>

Valmistuminen

Hyväksytyt opintosuoritukset

Opintojen toteuttaminen

Lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto