IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > YLEMPI AMK-TUTKINTO > KLIINISEN ASIANTUNTIJUUDEN TUTKINTO-OHJELMA DIGITAALISISSA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA
Ylempi AMK-tutkinto

Kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelma digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot