IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > YLEMPI AMK-TUTKINTO > SOSIAALI-JA TERVEYSALAN PALVELUJEN JA LIIKETOIMINNAN JOHTAMISEN TUTKINTO-OHJELMA
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


Tradenomi (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot