IN ENGLISH OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > TIEDOT TUTKINTO-OHJELMISTA > ERIKOISTUMISOPINNOT > SÄHKÖPÄTEVYYSVAATIMUSTEN JA AUTOMAATION ERIKOISTUMISOPINNOT

Sähköpätevyysvaatimusten ja automaation erikoistumisopinnot

2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Sähköpätevyysvaatimukset
(Valitaan opintoja 30 op)
             
Automaation sähkötekniikka 5
Sähköasennustekniikka 3
Sähkömoottorikäytöt 5
Sähkövoimatekniikka 3
Sähköturvallisuustutkinto 2 3
Vaihtovirtapiirit 3
Sähkötyöturvallisuus 3
Sähkövoimatekniikan perusteet 3
Sähkösuunnittelu 3
Sähköasennusten suunnitteluharjoitukset 3
Sähkömittaustekniikka ja laboraatiot 3
Jakelujärjestelmien häiriöt 3
Tietokoneavusteinen suunnittelu 6
Tasavirtapiirit 6
Valaistustekniikan perusteet 3
Jakelujärjestelmien laboraatiot 3
Sähkökäyttöjen perusteet 6
Sähkönjakelujärjestelmien perusteet 6
Sähkökäytön ohjaus ja säätö 3
Suojausjärjestelmät 3
Tehonjaon optimointi 3
Turvallisuusmääräykset ja ohjeet 3
Sähkökoneiden laboraatiot 3
Sähkömoottorit 3
Muuntajat 3
Rakennusten sähköasennukset 6
Sähkönjakelujärjestelmien perusteet 6
10351.551.525.825.825.825.8
Automaatiotekniikka
(Valitaan opintoja 30 op)
             
Automaation perusteet 3
Automaation peruslaboratoriotyöt 3
Automaation sähkötekniikka 5
Sähkö- ja instrumentointipiirustus 5
Automaatio ja instrumentointi 5
Hydrauliikka ja pneumatiikka 5
Ohjaustekniikka 6
Säätötekniikka 6
Automaation tiedonsiirtoverkot ja -väylät 5
Automaation käyttöliittymät 5
Automaatiojärjestelmät 5
Sähkömoottorikäytöt 5
Turva-automaatio 5
Koneturvallisuus 3
Kunnossapito 3
Energia-automaatio 5
Energia-automaation laboratoriotyöt 3
Kappaletavara-automaation laboratoriotyöt 3
Tehdasautomaatio 3
Konenäkö 5
Robotiikka 5
Prosessiautomaation labroratoriotyöt 3
Automaation ohjelmistotekniikka 3
Tehtaan lähiverkot 3
Automaation seminaari 3
Tuotantoautomaatio 3
Laadunohjaus 3
Tuotannonohjaus 3
114575728.528.528.528.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sähkö- ja automaatiotekniikan erikoistumisopinnoissa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: automaatiotekniikka ja sähköpätevyysvaatimukset.

Automaatiotekniikan erikoistumisopinnot tarjoavat mahdollisuuden automaatio-osaamisen kasvattamiseen. Myös YAMK-tasoisia automaatioteknologian kursseja on mahdollista sisällyttää opintoihin.

Sähköpätevyysvaatimusten erikoistumisopinnot kattavat ne sähköalan opinnot, jotka Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy vaatii pätevyyksien myöntämiseen, perustuen sähköturvallisuuslakiin ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen sähköalan töistä. Opinnot ovat tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka haluavat täydentää aiempaa tutkintoaan vastaamaan viranomaisvaatimuksia.