OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Aikuiskoulutus > Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma > Bio- ja kemiantekniikka, Materiaali- ja pinnoitetekniikka

Bio- ja kemiantekniikka, Materiaali- ja pinnoitetekniikka

Syksy 2014

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Orientoituminen ammattialaan ja opiskeluun
                                                       
Kemian perusteet ja viestintä 10
     
             
                           
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 5
     
             
                           
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2 5
     
             
                           
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun 5
     
             
                           
Johdantoprojekti 5
     
             
                           
30000300000000151500000000000000
Alan teollisuuteen ja toimintaan tutustuminen
                                                       
Insinöörikemia ja englanti 15
       
               
                       
Bio- ja kemiantekniikan soveltamisprojekti 15
       
               
                       
30000030000000001515000000000000
Materiaalien rakenne ja ominaisuudet
                                                       
Materiaaliominaisuuksien tutkiminen -projekti 5  
       
                 
                   
Materiaalitekniikka 10  
       
                 
                   
0150000150000000007.57.50000000000
Metallirakenteiden suojaus
                                                       
Korroosio ja korroosionestomenetelmät 5  
       
                 
                   
Korroosionestomaalaus ja kuumaupotus 10  
       
                 
                   
0150000150000000007.57.50000000000
Kone- ja laiterakennuksen materiaalit ja pinnoitteet
                                                       
Kone- ja laiterakennuksen materiaali- ja pinnoitetekniikka 5  
         
                   
               
Kone- ja laiterakennuksen materiaali- ja pinnoiteprojekti 10  
         
                   
               
015000001500000000007.57.500000000
Rakennusten pinnat
                                                       
Rakennusten pinnat ja niiden elinkaari 5  
         
                   
               
Uudis- ja korjausrakentamisen pinnoiteprojekti 10  
         
                   
               
015000001500000000007.57.500000000
Innovaatiotoiminta
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5    
         
                     
           
Tekniikan alan ruotsi 5    
         
                     
           
Tuotteiden suunnittelu ja valmistus 5    
         
                     
           
Ajankohtaista materiaali- ja pinnoitetekniikasta 5    
         
                     
           
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5    
         
                     
           
003500000350000000000017.517.5000000
Pintakäsittelylinjat ja -laitokset
                                                       
Ympäristö ja turvallisuus 5      
           
                         
   
Metallisen pinnoituksen ja teollisuusmaalauksen projekti 10      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
Valinnainen opintokokonaisuus 2 tai vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15    
           
                       
       
Harjoittelu 2 15      
             
                           
001515000001501500000000007.57.5007.57.5
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15                                                        
0000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606050303030303035151515151515151515151517.517.57.57.57.57.57.57.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Bio- ja kemiantekniikka

Bio- ja kemiantekniikan opinnoissa yhdistyvät luonnontieteelliset ja tekniikan alat. Insinööriltä edellytetään hyvää matemaattis-luonnontieteellistä osaamista, jota tutkinto-ohjelman opinnoissa kehitetään koko opiskelujen ajan. Tutkinto-ohjelmassa ensimmäisen vuoden opinnot ovat pakollisia ja yhteneväisiä kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Ensimmäisen vuoden keväällä valitaan pääaine kolmesta vaihtoehdosta.
Pääaineet ovat:
- Bio- ja elintarviketekniikka
- Kemiantekniikka
- Materiaali- ja pinnoitetekniikka
Pääaineen lisäksi opiskelija valitsee oman mielenkiinnon ja tavoitteiden mukaisesti tutkintoonsa valinnaisen opintokokonaisuuden tai valinnaisia opintoja toisista tutkinto-ohjelmista. Valinnaiset opintokokonaisuudet tukevat laaja-alaisuutta ja varmistavat monipuolisuudellaan sen, että valmistuneilla insinööreillä on vankka soveltava ja ympäristöystävällinen ote alaansa.
Opintoihin kuuluu 20 viikon ohjattu työharjoittelu sekä viimeisen vuoden aikana tehtävä insinöörityö.

Materiaali- ja pinnoitetekniikka

Opiskelijat ammatillisen pääaineen suoritettuaan:
- Tuntevat materiaalien ja pinnoitteiden teknisen hyödyntämisen kannalta olennaiset ominaisuudet ja osaavat valita käyttötarkoituksenmukaiset materiaalit ja pinnoitteet.
- Tuntevat, miten materiaalien rakenne ja käyttöolosuhteet vaikuttavat niiden ominaisuuksiin, ja osaavat käsitellä materiaaleja haluttujen ominaisuuksien saavuttamiseksi.
- Osaavat mitata materiaalien ja pinnoitteiden yleisimpiä ominaisuuksia.
- Osaavat valita menetelmät metallien korroosion estämiseksi.
- Osaavat suunnitella ja johtaa pinnoitteiden valmistusta laadukkaasti ja taloudellisesti.
- Osaavat mitoittaa materiaalien ja pinnoitteiden valmistusprosessissa käytettäviä yleisimpiä laitteita.
- Tuntevat tuotannon ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaatimukset sekä osaavat hakea tarvittavat viranomaisluvat.