OPETUSSUUNNITELMAT
ETUSIVU > AIKUISKOULUTUS > MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA > MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA, TEKSTIILISUUNNITTELU
Aikuiskoulutus

Muotoilun koulutusohjelma, Tekstiilisuunnittelu

2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Valmentavat opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Tietotekninen osaaminen 3
     
           
                       
Kieli- ja viestintäopinnot
                                                       
Työelämäviestintä 3  
       
               
               
Työelämä- ja tutkimusviestintä 3      
           
                       
Ammatillinen englanti 3  
       
               
               
Työelämän ruotsi 3    
         
                   
       
Visuaaliset opinnot
                                                       
Piirustus ja maalaus 4  
       
               
               
Elävän mallin piirustus ja maalaus 4
     
           
                       
Värihavainnon ja sommittelun perusopintojakso 4
     
           
                       
Valokuvaus ja portfolio 5  
       
               
               
Historia- ja kulttuuriopinnot
                                                       
Taiteen ja kulttuurin historia 3
     
           
                       
Taideteollisuuden ja muotoilun historia 3  
       
               
               
1718338.58.5991.51.51.51.54.34.34.34.34.54.54.54.50.80.80.80.80.80.80.80.8
Ammatilliset opinnot
                                                       
Yhteiset ammatilliset opinnot
                                                       
Palveluliiketoiminta
                                                       
Muotoilualan yritystoiminta ja -juridiikka 3      
           
                       
Muotoilualan markkinointi 3    
         
                   
       
Palvelumuotoilu 3    
         
                   
       
Muotoilualan teoriaopinnot
                                                       
Tutkimukselliset opinnot 3      
           
                       
Kestävä muotoilu 4E 3
     
           
                       
Muotoilun teoria 3
     
           
                       
Tulevaisuuden ennakointi 3  
       
               
               
Muotoilualan kansainvälisyys 3    
         
                   
       
Tekstiilisuunnittelun ammatilliset opinnot
                                                       
Materiaali ja rakenne
                                                       
Tekstiilimateriaalit I 3
     
           
                       
Kudotut tekstiilit 8
     
           
                       
Neulotut tekstiilit 6
     
           
                       
Tekstiilisuunnittelun perusteet 3
     
           
                       
Väri ja kuvio
                                                       
Esitystekniikka 3
     
           
                       
CAD I Kuvankäsittely 4
     
           
                       
CAD II Pintakuvioinnin suunnittelu 4
     
           
                       
Painetut tekstiilit 6
     
           
                       
Painokankaan kuviointitekniikat 5
     
           
                       
Kuviolliset kudotut tekstiilit 9  
       
               
               
Kuviolliset neulotut tekstiilit 8  
       
               
               
Tuotteistaminen ja kansainvälinen toiminta
                                                       
Trendit ja ennakointityö 3  
       
               
               
Tekstiilimateriaalit II 3  
       
               
               
Tuotannonsuunnittelu 3  
       
               
               
Verkkosivut 3  
       
               
               
Graafisen materiaalin suunnittelu 3  
       
               
               
CAD III Tuotekuvien piirtäminen 3                                                        
Ammatillinen portfolio 3    
         
                   
       
Ammatilliset projektiopinnot
                                                       
Projekti I Kansainvälinen projekti 10  
       
               
               
Projekti II Julkitilaprojekti 10    
         
                   
       
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Projekti III 10      
           
                       
48453216242422.522.51616881212121211.311.311.311.388884444
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Työharjoittelu I 15    
         
                   
       
Työharjoittelu II 15      
           
                       
00151500007.57.57.57.5000000003.83.83.83.83.83.83.83.8
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.753.753.753.75
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Muotoilun koulutusohjelma

Muotoilun opetussuunnitelma on osaamisperusteinen ja se jakaantuu ammattikorkeakoulun yhteisiin ja koulutusohjelmakohtaisiin perusopintoihin sekä ammatillisiin opintoihin. Ammatilliset opinnot sisältävät muotoilun yhteisiä opintoja sekä sisustusarkkitehtuurin, tekstiilisuunnittelun ja teollisen muotoilun suuntautumisvaihtoehtojen ammatillisia opintoja. Ammatillisiin opintoihin sisältyy projektiopintoja, joissa painottuu työelämälähtöisyys. Opintoihin kuuluvat lisäksi työharjoittelu, vapaavalintaiset opinnot ja opinnäytetyö.

Opetussuunnitelmaa on kehitetty yhdessä työelämän ja opiskelijoiden kanssa vastaamaan muotoilualan tulevaisuuden osaamistarpeita ja kokonaisvaltaista muotoiluajattelua sekä sen hyödyntämistä poikkialaisessa yhteistyössä. Opetussuunnitelma perustuu suunnittelu-, tuotanto-, muotoiluprosessin- ja visuaalisen osaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen ja palvelumuotoiluosaamiseen.

Tekstiilisuunnittelu