OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu

Mediatekniikan koulutusohjelma, Graafinen tekniikka

Syksy 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä
Lähettänyt Pentti Viluksela 12.2.2009
Median toimialaosaaminen
Digitaalisen median algoritmit
Graafinen kemia
Teknologiayrityksen johtaminen
Mediatuotannon arvoketjut, ekosysteemit ja tuottajuus
Orientoiva projekti
Tietotekniikan perusteet
Kestävä kehitys tieto- ja viestintäteknologiassa
Viestintätekniikan perusteet
Julkaisutekniikka
Multimediatekniikka
Lähiverkot (CCNA1)
Tietokoneet ja käyttöjärjestelmät
Tiedonhallinta
XML ja monikanavajulkaiseminen
Innovaatioprojekti
Graafisen tekniikan perusteet
Digitaaliset tulostustekniikat
Paperit ja painovärit
Jälkikäsittelytekniikka
Tuotannon suunnittelu
Ohjelmistotuotanto
3D-grafiikka
Audiovisuaalinen tekniikka
Graafiset käyttöliittymät
Internet-ohjelmointi
Verkkopalvelut
Virtuaalitekniikka ja sosiaalinen media
Mediatuotteen suunnittelu
Viestinnän menetelmät
Visuaalinen suunnittelu
Verkkopedagogiikka
Tekninen luovuus ja tuotekehitys
Hybridimediatekniikka
Digitaalinen valokuvaus
Sisällönhallintajärjestelmät
Paperitekniikka
Laatutekniikka
Logistics
Hybridimediatekniikka
Tekninen luovuus ja tuotekehitys
Digitaalinen kuvankäsittely ja näyttötekniikka
RFID teknologian perusteet
Hybridimediatekniikka
RFID teknologian perusteet
Tekninen luovuus ja tuotekehitys
Sisällönhallintajärjestelmät
Digitaalinen kuvankäsittely ja näyttötekniikka
Digitaalinen valokuvaus
Interaktiiviset tallenteet
Televisio- ja verkkovideotekniikka
3D animaatio
Digitaalinen kuvankäsittely ja näyttötekniikka
C#-ohjelmointi ja .NET
ASP .NET -ohjelmointi
RFID teknologian perusteet
Java ohjelmoinnin perusteet
JAVA EE
RFID teknologian perusteet
Työharjoittelu 1
Työharjoittelu 2
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Mediatekniikan järjestelmäosaaminen
Orientoiva projekti
Tietotekniikan perusteet
Ohjelmoinnin perusteet
Kestävä kehitys tieto- ja viestintäteknologiassa
Viestintätekniikan perusteet
Julkaisutekniikka
Multimediatekniikka
Graafisen suunnittelun perusteet
Lähiverkot (CCNA1)
Tietokoneet ja käyttöjärjestelmät
Tiedonhallinta
XML ja monikanavajulkaiseminen
Innovaatioprojekti
Graafisen tekniikan perusteet
Kuvatekniikka
Prepress-työnkulku
Digitaaliset tulostustekniikat
Painotekniikka
Jälkikäsittelytekniikka
Tuotannon suunnittelu
Ohjelmistotuotanto
Olio-ohjelmointi
3D-grafiikka
Audiovisuaalinen tekniikka
Graafiset käyttöliittymät
Mobiiliohjelmointi
Internet-ohjelmointi
Verkkopalvelut
Virtuaalitekniikka ja sosiaalinen media
Verkkopedagogiikka
Tekninen luovuus ja tuotekehitys
Hybridimediatekniikka
Digitaalinen valokuvaus
Sisällönhallintajärjestelmät
Pakkaustekniikan perusteet
Laatutekniikka
Pakkaussuunnittelu
Hybridimediatekniikka
Tekninen luovuus ja tuotekehitys
Digitaalinen kuvankäsittely ja näyttötekniikka
RFID teknologian perusteet
Hybridimediatekniikka
RFID teknologian perusteet
Tekninen luovuus ja tuotekehitys
Sisällönhallintajärjestelmät
Digitaalinen kuvankäsittely ja näyttötekniikka
Digitaalinen valokuvaus
Interaktiiviset tallenteet
Televisio- ja verkkovideotekniikka
3D animaatio
Digitaalinen kuvankäsittely ja näyttötekniikka
C#-ohjelmointi ja .NET
ASP .NET -ohjelmointi
RFID teknologian perusteet
Sisällönhallintajärjestelmät ja hajautettu tiedon käsittely Microsoft Office Sharepointilla (MOSS)
Java ohjelmoinnin perusteet
JAVA EE
RFID teknologian perusteet
Android-sovelluskehityksen jatkokurssi
iPhone-sovelluskehitys
Työharjoittelu 1
Työharjoittelu 2
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Oman alan asiantuntijuus
Projektinhallinta
Teknologiayrittäjyys
Teknologiayrityksen johtaminen
Mediatuotannon arvoketjut, ekosysteemit ja tuottajuus
Orientoiva projekti
Tietotekniikan perusteet
Ohjelmoinnin perusteet
Kestävä kehitys tieto- ja viestintäteknologiassa
Viestintätekniikan perusteet
Julkaisutekniikka
Multimediatekniikka
Graafisen suunnittelun perusteet
Lähiverkot (CCNA1)
Tietokoneet ja käyttöjärjestelmät
Tiedonhallinta
XML ja monikanavajulkaiseminen
Innovaatioprojekti
Graafisen tekniikan perusteet
Kuvatekniikka
Prepress-työnkulku
Digitaaliset tulostustekniikat
Painotekniikka
Paperit ja painovärit
Jälkikäsittelytekniikka
Tuotannon suunnittelu
Ohjelmistotuotanto
Olio-ohjelmointi
3D-grafiikka
Audiovisuaalinen tekniikka
Graafiset käyttöliittymät
Mobiiliohjelmointi
Internet-ohjelmointi
Verkkopalvelut
Virtuaalitekniikka ja sosiaalinen media
Mediatuotteen suunnittelu
Viestinnän menetelmät
Visuaalinen suunnittelu
Verkkopedagogiikka
Tekninen luovuus ja tuotekehitys
Hybridimediatekniikka
Digitaalinen valokuvaus
Sisällönhallintajärjestelmät
Paperitekniikka
Laatutekniikka
Logistics
Hybridimediatekniikka
Tekninen luovuus ja tuotekehitys
Digitaalinen kuvankäsittely ja näyttötekniikka
RFID teknologian perusteet
Hybridimediatekniikka
RFID teknologian perusteet
Tekninen luovuus ja tuotekehitys
Sisällönhallintajärjestelmät
Digitaalinen kuvankäsittely ja näyttötekniikka
Digitaalinen valokuvaus
Interaktiiviset tallenteet
Televisio- ja verkkovideotekniikka
3D animaatio
Digitaalinen kuvankäsittely ja näyttötekniikka
C#-ohjelmointi ja .NET
ASP .NET -ohjelmointi
RFID teknologian perusteet
Sisällönhallintajärjestelmät ja hajautettu tiedon käsittely Microsoft Office Sharepointilla (MOSS)
Java ohjelmoinnin perusteet
JAVA EE
RFID teknologian perusteet
Android-sovelluskehitys
Android-sovelluskehityksen jatkokurssi
iPhone-sovelluskehitys
Työharjoittelu 1
Työharjoittelu 2
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Sisältöosaaminen
Tekniikan suomi ja viestintä
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä
Ammatillinen englanti
Tekniikan englannin raportointi
Mediatekniikan englanti ja viestintä
Työelämän ruotsi
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi
Teknologiayrityksen johtaminen
Orientoiva projekti
Tietotekniikan perusteet
Julkaisutekniikka
Multimediatekniikka
Graafisen suunnittelun perusteet
Lähiverkot (CCNA1)
Tietokoneet ja käyttöjärjestelmät
Tiedonhallinta
XML ja monikanavajulkaiseminen
Innovaatioprojekti
Graafisen tekniikan perusteet
Prepress-työnkulku
Tuotannon suunnittelu
Olio-ohjelmointi
3D-grafiikka
Audiovisuaalinen tekniikka
Graafiset käyttöliittymät
Internet-ohjelmointi
Verkkopalvelut
Virtuaalitekniikka ja sosiaalinen media
Mediatuotteen suunnittelu
Viestinnän menetelmät
Visuaalinen suunnittelu
Verkkopedagogiikka
Tekninen luovuus ja tuotekehitys
Hybridimediatekniikka
Digitaalinen valokuvaus
Sisällönhallintajärjestelmät
Pakkaustekniikan perusteet
Pakkaussuunnittelu
Hybridimediatekniikka
Tekninen luovuus ja tuotekehitys
Digitaalinen kuvankäsittely ja näyttötekniikka
Hybridimediatekniikka
Tekninen luovuus ja tuotekehitys
Sisällönhallintajärjestelmät
Digitaalinen kuvankäsittely ja näyttötekniikka
Digitaalinen valokuvaus
Interaktiiviset tallenteet
Televisio- ja verkkovideotekniikka
3D animaatio
Digitaalinen kuvankäsittely ja näyttötekniikka
C#-ohjelmointi ja .NET
ASP .NET -ohjelmointi
Sisällönhallintajärjestelmät ja hajautettu tiedon käsittely Microsoft Office Sharepointilla (MOSS)
Android-sovelluskehityksen jatkokurssi
iPhone-sovelluskehitys
Työharjoittelu 1
Työharjoittelu 2
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Soveltava matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Matemaattiset funktiot
Vektorit ja matriisit
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Tilastomatematiikka
Mediatekniikan matemaattiset menetelmät
Digitaalisen median algoritmit
Mekaniikka
Lämpö ja aallot
Elektromagnetismi, optiikka
Moderni fysiikka
Graafinen kemia
Tietotekniikan perusteet
Ohjelmoinnin perusteet
Kestävä kehitys tieto- ja viestintäteknologiassa
Viestintätekniikan perusteet
Multimediatekniikka
Lähiverkot (CCNA1)
Tietokoneet ja käyttöjärjestelmät
Tiedonhallinta
XML ja monikanavajulkaiseminen
Innovaatioprojekti
Kuvatekniikka
Prepress-työnkulku
Digitaaliset tulostustekniikat
Painotekniikka
Paperit ja painovärit
Jälkikäsittelytekniikka
Tuotannon suunnittelu
Olio-ohjelmointi
3D-grafiikka
Audiovisuaalinen tekniikka
Mobiiliohjelmointi
Virtuaalitekniikka ja sosiaalinen media
Tekninen luovuus ja tuotekehitys
Hybridimediatekniikka
Digitaalinen valokuvaus
Paperitekniikka
Laatutekniikka
Hybridimediatekniikka
Tekninen luovuus ja tuotekehitys
Digitaalinen kuvankäsittely ja näyttötekniikka
RFID teknologian perusteet
Hybridimediatekniikka
RFID teknologian perusteet
Tekninen luovuus ja tuotekehitys
Sisällönhallintajärjestelmät
Digitaalinen kuvankäsittely ja näyttötekniikka
Digitaalinen valokuvaus
Interaktiiviset tallenteet
Televisio- ja verkkovideotekniikka
3D animaatio
Digitaalinen kuvankäsittely ja näyttötekniikka
C#-ohjelmointi ja .NET
ASP .NET -ohjelmointi
RFID teknologian perusteet
Java ohjelmoinnin perusteet
RFID teknologian perusteet
Android-sovelluskehitys
Android-sovelluskehityksen jatkokurssi
iPhone-sovelluskehitys
Työharjoittelu 1
Työharjoittelu 2
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Toimivuusosaaminen
Ammatillinen englanti
Teknologian ja palveluiden myynti ja markkinointi
Orientoiva projekti
Orientoivat opinnot
Tietotekniikan perusteet
Multimediatekniikka
Lähiverkot (CCNA1)
Tietokoneet ja käyttöjärjestelmät
Tiedonhallinta
XML ja monikanavajulkaiseminen
Innovaatioprojekti
Graafisen tekniikan perusteet
Prepress-työnkulku
Digitaaliset tulostustekniikat
Painotekniikka
Paperit ja painovärit
Jälkikäsittelytekniikka
Tuotannon suunnittelu
Ohjelmistotuotanto
Olio-ohjelmointi
3D-grafiikka
Audiovisuaalinen tekniikka
Graafiset käyttöliittymät
Mobiiliohjelmointi
Internet-ohjelmointi
Verkkopalvelut
Virtuaalitekniikka ja sosiaalinen media
Mediatuotteen suunnittelu
Viestinnän menetelmät
Visuaalinen suunnittelu
Verkkopedagogiikka
Tekninen luovuus ja tuotekehitys
Hybridimediatekniikka
Digitaalinen valokuvaus
Paperitekniikka
Pakkaustekniikan perusteet
Laatutekniikka
Pakkaussuunnittelu
Hybridimediatekniikka
Tekninen luovuus ja tuotekehitys
Digitaalinen kuvankäsittely ja näyttötekniikka
RFID teknologian perusteet
Hybridimediatekniikka
RFID teknologian perusteet
Tekninen luovuus ja tuotekehitys
Sisällönhallintajärjestelmät
Digitaalinen kuvankäsittely ja näyttötekniikka
Digitaalinen valokuvaus
Interaktiiviset tallenteet
Televisio- ja verkkovideotekniikka
3D animaatio
Digitaalinen kuvankäsittely ja näyttötekniikka
C#-ohjelmointi ja .NET
ASP .NET -ohjelmointi
RFID teknologian perusteet
Java ohjelmoinnin perusteet
JAVA EE
RFID teknologian perusteet
Android-sovelluskehitys
Android-sovelluskehityksen jatkokurssi
iPhone-sovelluskehitys
Työharjoittelu 1
Työharjoittelu 2
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Opintojaksot jotka eivät kuulu mihinkään luokkaan
Windows Phone -sovelluskehitys

Mediatekniikan koulutusohjelma

Viestintäalan keskeisiä toimijoita ovat painoviestintää harjoittavat yritykset, sähköisen viestinnän ja digitaalisen media-alan yritykset, mainostoimistot, teleoperaattorit sekä viestimiin sisältöjä ja palveluita tuottavat yritykset. Viestintäalan yritysten tuotteita ovat sanomalehdet, kirjat, aikakauslehdet, mainospainotuotteet, digitaaliset julkaisut tietoverkoissa, muut Internet- ja mobiilipalvelut, CD- ja DVD-tuotteet sekä TV-ohjelmat.
Tyypillisiä ammatillisia tehtäväaloja mediatekniikan insinöörille ovat teknisen suunnittelun, kehityksen tai asiakaspalvelun tehtävät viestintäalan ja laajemminkin tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävissä yrityksissä. Mediatekniikan insinööri voi toimia esimerkiksi kirjapainon esimies- tai asiantuntijatehtävissä, digitaalisen julkaisutoiminnan kehitystehtävissä, Internet- tai mobiilipalveluiden kehittäjänä, multimediatuottajana, digitaalisen TV:n ja videotekniikan kehitystehtävissä. Muita mediatekniikan insinöörille soveltuvia työtehtäviä ovat markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun tehtävät sekä esimies- ja johtotehtävät alan tai alalle palveluita tuottavissa yrityksissä. Mediatekniikan insinöörit voivat toimia myös alan opetus- ja neuvontatehtävissä sekä yrittäjinä.
Viestintätekniikan kehittyminen on erittäin nopeaa ja sillä on merkittäviä yhteiskunnallisiakin vaikutuksia. Koulutusohjelmassa pyritään seuraamaan valppaasti nopeasti kehittyvän viestintätekniikan valtavirtoja ja reagoimaan niiden asettamiin vaatimuksiin tarvittaessa.
Koulutusohjelmassa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa; graafinen tekniikka ja digitaalinen media. Koulutusohjelman sisällöissä katetaan kaikki julkaisemisen jakelukanavat paperista mobiililaitteisiin ja digitaaliseen televisioon. Erityinen painoarvo on eri teknologioita yhdistävässä monikanavajulkaisemisessa. Tavoitteena on antaa vahva teknologinen osaaminen tiedon jakelusta eri kanavilla sisältötuotantoa unohtamatta.
Osaamistavoitteet
Mediatekniikan koulutusohjelma antaa valmiudet digitaalisen ja graafisen viestinnän sovellusten kehittämiseen, viestinnän tuotantoprosessien johtamiseen, media-alan asiantuntija- ja asiakaspalvelutehtävien hoitamiseen sekä yrittäjänä toimimiseen alalla.
Mediatekniikan insinöörin ydinosaamisen muodostaa
• viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikoiden ja prosessien osaaminen
• digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
• oman alan asiantuntijuus ja taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
• visuaalisen viestinnän ja sisällön tuotannon perustaidot
Ammatillisten osaamistavoitteiden lisäksi opinnoissa kiinnitetään huomiota erilaisten yleisten työelämävalmiuksien kehittämiseen, jotka luovat opiskelijalle edellytykset esimies- ja johtotehtävissä toimimiseen, työelämään sopeutumiseen yleensä, viestintään, elämän ikäiseen oppimiseen ja uuden tiedon hankintaan ja omaksumiseen. Tällaisia ydinosaamisalueita ovat:
• Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet
• Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen
• Yrittäjyyden-, liiketoiminnan- ja johtamisen osaaminen
• Kansainväliset valmiudet
Tutkinnon rakenne ja opintojen toteutus
Opintojen laajuus on 240 op ja ne rakentuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja insinöörityöstä seuraavasti:
Perusopinnot 75 op
Ammattiopinnot
Yhteiset 45 op
Suuntaavat 30 op
Syventävät (valinnaiset 30 op)
Vapaasti valittavat 15 op
Harjoittelu 30 op
Insinöörityö 15 op
yhteensä 240 op

Perusopinnot koostuvat matemaattis-luonnontieteellisistä opinnoista, kieli- ja viestintäopinnoista, tietotekniikan perusopinnoista ja liiketoimintaan liittyvistä opinnoista. Perusopinnot ovat yhteiset kaikille koulutusohjelman opiskelijoille.
Ammattiopinnot jakautuvat kaikille yhteisiin ammattiopintoihin, joissa perehdytään mediatekniikan perusteknologioihin sekä suuntautumisvaihtoehdon mukaan määräytyviin ja valinnaisiin, syventäviin opintoihin. Valinnaiset opinnot mahdollistavat erikoistumisen tai osaamisen syventämiseen valittavana oleviin sisältöihin.
Opintoihin kuluu lisäksi 15 op vapaasti valittavia opintoja, jotka opiskelija voi valita haluamallaan tavalla Metropolia ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan myös hyväksyä muualla, vähintään ammattikorkeakoulutasoisessa oppilaitoksessa suoritettuja opintoja, jotka tukevat media-alan ammatillista osaamista tai yleisten työelämävalmiuksien kehittymistä.
Insinöörin työn osaaminen osoitetaan opintojen loppuvaiheessa tehtävässä insinöörityössä, joka on 15 op:n laajuinen itsenäisesti, useimmiten yrityksen aiheesta tehtävä projektityö. Opintojen tärkeänä osana on myös harjoittelu, joka suoritetaan kolmannen opintovuoden syyslukukauden aikana.
Suuntautumisvaihtoehto (graafinen tekniikka tai digitaalinen media) valitaan ensimmäisen opintovuoden jälkeen.
Graafisen tekniikan opinnot antavat perustiedot painoviestinnän prosesseista, materiaaleista ja järjestelmistä, ottaen huomioon myös kehittyvät digitaaliset painamistekniikat ja elektronisen julkaisutoiminnan sekä digitaalisen ja painetun viestinnän integroitumisen. Digitaalisen painamisen alueella Metropoliassa on erittäin monipuolinen koulutusympäristö. Digitaaliset työnkulut painoviestinnässä sekä monikanavajulkaisemisen menetelmät muodostavat keskeisen opetuksellisen sisällön. Opinnot antavat myös perustiedot painotuotteen ulkoasun suunnittelusta. Opintoja suuntaamalla opiskelija voi erikoistua digitaalisen julkaisemisen suuntaan tai esimerkiksi pakkaustekniikkaan. Hän voi syventää graafisen tekniikan opintoja tai täydentää osaamistaan tuotantotalouden opinnoilla, jotka sopivat hyvin graafisen suunnan valinneille.
Digitaalisen median suuntautumisvaihtoehdossa keskeisessä asemassa on ohjelmointitaitojen sekä digitaalisen viestinnän eri jakeluteiden teknologioiden oppiminen. Avainalueita ovat internet- ja mobiilisovelluksissa käytettävät ohjelmointityökalut, multimediatekniikka, digitaalinen dokumentointi ja julkaiseminen, 3D- ja audiovisuaalinen tekniikka. Keskeisiä aihealoja ovat lisäksi mobiilisovellukset, virtuaalitekniikka, interaktiivinen televisio- ja videotekniikka, kaupallinen mediatuotanto ja digitaaliset oppimisympäristöt. Sisältötuotannon kysymyksiä käsitellään mm. projekteissa, jotka muodostavat keskeisen oppimismenetelmän. Digitaalisen median opintoja hyvin täydentäviä ovat syventävät tietotekniset opinnot, tuotantotalouden ja graafisen tekniikan opinnot.
Opiskelija voi erikoistua ja suunnata opintojaan haluamallaan tavalla valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ja opinnäytetyön aiheen valinnalla. Valinnaiset opintojaksot valitaan valinnaisten opintojen tarjonnasta niin, että niistä muodostuu tutkintorakenteessa mainittuja sisältökokonaisuuksia.
Opintoihin kuuluu myös projektikursseja, joissa kehitetään valmiuksia opittujen asioiden soveltamiseen, asiakasprojektien johtamiseen ja kannustetaan yrittäjyyteen. Ensimmäisen, orientoivan projektin tarkoituksena on opettaa soveltamaan ensimmäisen vuoden opintoja käytäntöön, perehdyttää ammatillisten sovellusten tekemiseen ja projektityöskentelyyn sekä motivoida opintoihin. Kolmannen vuoden projekti on ns. innovaatioprojekti, jossa ammatillinen projekti (mediaprojekti) ja sen kanssa samanaikaisesti opiskeltavat opintojaksot integroituvat. Projekti on luonteeltaan asiakasprojekti ja se tehdään Metropolian innovaatioalustoilla.
Opiskelija voi myös suorittaa osan opinnoistaan ulkomailla vaihto-opiskeluna koulutusohjelman eri yhteistyöoppilaitoksissa.
Oppimisprosessi
Opinnot etenevät ajallisesti vuositeemojen mukaan. Opintojaksojen suoritusjärjestys on suunniteltu niin, että kunakin opiskeluvuotena näkökulma ja painotukset toteuttavat vuositeemojen mukaisia tavoitteita. Lukuvuoden sisällä opintojaksot toteutetaan periodeittain noin 15 op:n jaksoissa siten, että jakson opinnot tukevat toisiaan ns. CDIO - pedagogiikan mukaisesti.
Vuositeemat osaamistavoitteineen ovat:
1.vuosi: Insinööritieteet ja motivoituminen mediatekniikkaan
Ensimmäisenä opintovuonna luodaan pohja matemaattis-luonnontieteellisille ja tietoteknisille opinnoille. Ensimmäisen vuoden aikana opiskellaan myös kieliä ja ammattiin orientoivia perusopintoja. Ensimmäisen opintovuoden aikana tehdään ns. orientoiva projekti, jonka tavoitteena on muiden opintojaksojen tulemana opettaa projektimuotoisia työskentelytapoja, motivoida ja perehdyttää ammatillisiin sovellustehtäviin.
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelijalla on teoreettiset, matemaattis-luonnontieteelliset sekä käytännön tietotekniset perusvalmiudet opintojen eteenpäin viemiseksi sekä media-alan perustuntemus ammattiin valmistautumiseksi.
2.vuosi: Digitaalisen ja graafisen median työprosessit; suuntautuminen
Toisen opintovuoden aikana perehdytään ammatillisiin perusopintoihin ja mediasovellusten tekemiseen tarvittaviin työkaluihin ja perusteorioihin. Opinnot eriytyvät osittain suuntautumisvaihtoehdon (graafinen tai digitaalinen media) valinnan perusteella. Toisen opintovuoden jälkeen opiskelija tuntee paperille ja erilaisille digitaalisille välineille tapahtuvan julkaisemisen perusteknologiat ja osaa käyttää niissä tarvittavia sovellusohjelmia ja ohjelmointikieliä. Hänellä on valmius hakeutua ammatillista osaamista edellyttäviin harjoittelutehtäviin.
3.vuosi: Harjoittelu ja innovaatioprojekti
Kolmannen vuoden syyslukukausi on varattu harjoittelulle. Kevätlukukauden aikana tehdään oikeita mediasovelluksia toisen vuoden aikana ja harjoittelussa opittuja työkaluja hyödyntäen ja syvennetään teoreettista ja tietoteknistä osaamista. Kolmannen vuoden aikana opiskellaan myös liiketoimintaan liittyviä aineita ja erikoistutaan moduulivalintojen kautta omaan syventymiskohteeseen. Kolmannen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa tehdä mediasovelluksia erilaisille julkaisualustoille ja toimia niihin liittyvissä projekteissa. Hän osaa yritystalouden ja markkinoinnin periaatteet. Oman erikoistumisalansa mukaan hänellä on syventävää osaamista ohjelmointikielistä, AV-tekniikasta, monikanavajulkaisemisesta, graafisesta tuotantotekniikasta ja/tai tuotantotaloudesta.
?
4.vuosi: Ammatillinen syventäminen ja erikoistuminen
Neljännen opintovuoden aikana perehdytään siihen, miten media-alan tuotantoprosesseja ja henkilöstöä johdetaan. Viimeisen vuoden opintoihin kuuluu myös syventäviä ammatillisia opintoja sekä aikaisemmin opittuja tietoja ja taitoja yhdistäviä opintoja. Luodaan katsaus uusimpiin media-alan sovelluksiin ja opitaan, mitä on median konvergenssi. Neljäntenä vuonna tapahtuu erikoistuminen ammatillisten moduulivalintojen kautta. Neljännen opiskeluvuoden aikana tehdään myös henkilökohtainen opinnäytetyö, insinöörityö, jossa osoitetaan valmiudet mediainsinöörin ammattiin.
Neljännen opintovuoden jälkeen opiskelijalla on valmiudet tehdä luovasti uusia monikanavaisia mediasovelluksia. Hänellä on myös tuotannon johtamiseen tarvittavia esimiestaitoja. Hän osaa yhdistää ja soveltaa opittuja asioita insinöörin työssä. Neljännen vuoden opintojen jälkeen opiskelija on valmis työelämän palvelukseen AMK-insinöörinä.

Graafinen tekniikka