CURRICULA
Home > Bachelor’s Degree (UAS), Undergraduate Programmes > Degree Programme in Electronics. > Degree Programme in Electronics

Degree Programme in Electronics

Autumn 2011

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2 3 4
Search: ECTS 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Core Requirement Studies
                                                       
Introduction to Studies 3
     
           
                       
Introductory Project in Electronics 6
       
               
                       
Finnish Communication Skills for Technology 3
     
             
                           
Swedish at Work 3    
         
                     
           
Finnish for Foreigners I 3
     
             
                           
Finnish for Foreigners II 3
       
               
                       
Academic English Communication for Electronics 3  
       
                 
                   
Linear Systems of Equations and Vectors 3
     
             
                             
Real Functions 3
     
               
                           
Complex Numbers and Complex Systems of Equations 3
       
               
                         
Differential Calculus 3
       
                 
                       
Integral Calculus 3  
       
                 
                     
Applications for Integral Calculus 3  
       
                   
                   
Integral Transformations 3  
         
                   
                 
Computer-aided Mathematics 3  
         
                     
               
Signals 3  
         
                   
               
Mechanics 3
     
             
                             
Electric and Magnetic Fields 3
     
               
                           
Laboratory Work in Physics 3  
       
                 
                   
Wave Motion 3
       
               
                         
Radiation and Nuclear Physics 3
       
                 
                       
Introduction to Electric Power Engineering 3
     
             
                           
Digital Electronics 3
     
             
                           
Circuit Analysis I 6
     
             
                         
Circuit Analysis II 3
       
                 
                       
57213028.528.5129300012.815.814.314.3664.54.51.51.5000000
Professional Studies
                                                       
Analog Electronics I 6
       
               
                       
Analog Electronics II 6  
       
               
               
Digital Electronics II 3  
       
                 
                   
Microcontrollers 6  
       
                 
                   
Introduction to Programming 6  
       
                 
                   
Computer-aided Design in Electronics 3
     
             
                         
Electromagnetic Compatibility 3  
         
                   
               
Radio Engineering and Telecommunications 6  
       
               
               
Production of Electronics 3
     
               
                           
Electric Measurements 3  
       
                 
                   
1233004.57.5249000004.54.5312124.54.500000000
Electronics
()
                                                       
Embedded Systems
                                                       
Sensors
                                                       
Wireless Communication
                                                       
Power Electronics
                                                       
Electronics and EMC
                                                       
0000000000000000000000000000
Elective Studies
()
                                                       
Expressions and Equations 3
     
             
                             
Finnish as a Second Language: Finnish at Work 3    
         
                     
           
Supplementary Course in Physics 3
     
             
                             
Intercultural Communication 3  
       
                 
                   
Finnish for Foreigners III 3    
         
                     
           
63606030600060001.51.50033000000
Innovation Project
                                                       
Innovation Project 6    
           
                       
       
Project Management 3    
           
                       
       
English Reporting Skills for Electronics Projects 3    
           
                       
       
001200000012000000000000660000
Work Placement
                                                       
Work Placement I 15    
         
                     
           
Work Placement II 15      
           
                         
   
0015150000150150000000007.57.5007.57.500
Bachelor's Thesis
                                                       
Bachelor's Thesis 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
ECTS credits per period / semester / academic year 75573630393639182412151518.820.318.817.319.519.5991212667.57.57.57.5

The curriculum has been planned so that the student completes 60 ECTS credits per academic year and 30 ECTS credits per semester

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Koulutuksen kuvaus

The curriculum of the Degree Programme in Electronics, tuition in English.

The studies consist of:

- The Core Requirement Studies to all students of the programme during the first two years (123 cr)
- Metropolia - Innovation Project Module (12 cr)
- four 12 credit Professional Study Modules to be selected (48 cr)
- Elective Studies (12 cr)
- two 15 cr periods of Industrial Placement (30 cr)
- The Final Year Project (Bachelor's Thesis) (15 cr)

Pedagogiset toimintatavat

Opetussuunnitelman kehitystyön yhteydessä tehtiin laajamittainen kyselytutkimus teollisuudessa sähkötekniikan ja elektroniikka-alan tulevaisuuden osaamistarpeista. Lisäksi osaamisperusteiden kartoittamisessa otettiin huomioon mm. TT:n keväällä 2010 julkaisema tutkimus näiden alojen tulevaisuudesta. Opetussuunnitelman osaamistarpeet perustuvat näihin tutkimuksiin ja ne katetaan pitkälti suuntaavissa opintomoduuleissa. Laaja-alainen sähkötekniikan ja elektroniikan alan pohjatieto (joka sinänsä on osaamistarve sinänsä katetaan kahden ensimmäisen vuoden opinnoilla, joiden pääasiallisena tarkoituksena on myös antaa tarvittava pohja suuntaavien moduulien (pääasialliset osaamistarpeet) opiskelulle.

Koulutusohjelman neuvottelukunta puolsi opetussuunnitelman hyväksymistä kokouksessaan 16.2. (not translated)

Arviointi

The studies of the two first years of study are common to all the students in this programme.

During the third and fourth year the students have to complete four professional study modules (each lasting one study period), the innovation project module (one semester), two sessions of industrial placement and finally the final year project.

The students have to as well complete 12 credits of elective studies, which may be taken whenever during the studies.

The schedule of the last two years depends heavily on the selection of the professional modules and the time selected for the two industrial placement periods and the innovation project. The second half of the fourth year is dedicated for the final year project.

It is possible to cover the industrial placement session during summer time between semesters.

Osaamistavoitteet