OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Courses for Exchange Students, Degree Programme in Information Technology, Spring 2019
Valinnainen opintotarjonta

Courses for Exchange Students, Degree Programme in Information Technology, Spring 2019

IT-EXCHANGE3

Kuvaus

COURSE OFFERING
Please note: The courses listed are subject to change and subject to availability. The student should have a matching study background for the course. Some of the courses are available only for the incoming exchange students accepted in the Degree Programme in Information Technology.

FINNISH LANGUAGE STUDIES:
* Finnish for Exchange Students, 3 cr

GAME APPLICATIONS:
* Game Design 5 cr (3rd period)
* Game Engines 5 cr (3rd period)
* Game Project 5 cr (3rd period)

HEALTH TECHNOLOGY:
* Cognitive Systems for Health Technology Applications 5 cr (3rd period)
* Cognitive Systems Mathematics and Methods 5 cr (3rd period)
* Medical Product Research and Development 10 cr (4th period)

IOT AND CLOUD COMPUTING:
2nd year studies:
* Wireless and Mobile Project 15 cr (3rd period)
* Cloud Networking Project 15 cr (4th period)
3rd year studies:
* Cybersecurity Operations 5 cr (3rd period)
* Multilayer Switching (CCNP Switch) 5 cr (3rd period)
* Network Troubleshooting (CCNP Tshoot) 5 cr (4th period)
* Next Generation Firewalls (Palo Alto) 5 cr (4th period)
* Mobile Networks 5 cr (4th period)

MEDIA TECHNOLOGY:
* Hybrid Media and Additive Manufacturing 10 cr (3rd period)
* 3D Modelling and Mixed Reality Applications 15 cr (4th period)

MOBILE SOLUTIONS:
* Native Application Development with iOS and Android 15 cr (3rd period)
* Server-side Scripting Frameworks 15 cr (4th period)

SMART SYSTEMS:
2nd year studies:
* Embedded Systems Programming 5 cr (3rd period)
* Internetworks 5 cr (3rd period)
* Mathematics and Physics for Smart Systems 5 cr (3rd period)
* Virtual Instrumentation 5 cr (4th period)
* Smart Systems Engineering 5 cr (4th period)
* Probability, Statistics and Discrete Mathematics 5 cr (4th period)
3rd year studies:
* Managing Linux Systems with Embedded Perspective 5 cr (3rd period)
* Realtime Programming for Embedded Systems 5 cr (4th period)
* Embedded Linux Basics (Using Yocto Project) 5 cr (4th period)
* Reinforcement Learning 5 cr (4th period)

SOFTWARE ENGINEERING:
* Cloud Programming 5 cr (3rd period)
* Data Science and Big Data Fundamentals 5 cr (3rd and 4th period, evening time 17-21 course)
* Realtime Programming for Embedded Systems 5 cr (4th period)
* Database Solutions 5 cr (4th period)
* Reinforcement Learning 5 cr (4th period)

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

Suomen kielen opinnot
XXXAB02 Finnish for exchange students 3 op
Game Applications
TX00CD87 Pelisuunnittelu 5 op
TX00CD89 Pelimoottorit 5 op
TX00CG87 Peliprojekti 5 op
Health Technology
TX00DG16 Kognitiiviset järjestelmät terveysteknologisissa sovelluksissa 5 op
TX00DG17 Kognitiivisten järjestelmien matematiikka ja menetelmät 5 op
TX00CR72 Lääkinnällisten tuotteiden tutkimus ja tuotekehitys 10 op
IoT and Cloud Computing
2nd year studies
TX00CP86 Langattomien ja mobiiliverkkojen projekti 15 op
TX00CP87 Pilvipalvelujen projekti 15 op
3rd year studies
TX00DP60 Kyberturvallisuuden erikoiskurssi 5 op
TT00AC23 Monitasokytkentä (CCNP Switch) 5 op
TT00AC24 Vianhaku (CCNP Tshoot) 5 op
TX00CS29 Kehittyneet palomuurit 5 op
TX00DP59 Mobiiliverkot 5 op
Media Engineering
TX00DG11 3D-mallinnus ja Mixed Reality -sovellukset 15 op
TX00DG10 Hybridimedia ja lisäävä valmistus 10 op
Mobile Solutions
TX00CR78 Natiivisovelluskehitys iOS ja Android -alustoille 15 op
TX00CR77 Palvelinpään skriptauskehykset 15 op
Smart Systems
2nd year studies
TX00CI61 Sulautettujen järjestelmien ohjelmointi 5 op
TX00CD35 Reititinverkot 5 op
TX00CI62 Älykkäiden järjestelmien matematiikka ja fysiikka 5 op
TX00CI66 Virtuaali-instrumentointi 5 op
TX00CI67 Älykkäiden järjestelmien suunnitttelu 5 op
TX00CE00 Todennäköisyys- ja tilastomatematiikka 5 op
3rd year studies
TX00DG08 Sulautettujen Linux-järjestelmien hallinnointi 5 op
TX00CS04 Sulautetun järjestelmän reaaliaikaohjelmointi 5 op
TX00DG09 Sulautettu Linux -perusteet (Yocto-Linux) 5 op
TX00DQ05 Vahvistusoppiminen 5 op
Software Engineering
TX00CR59 Pilviohjelmointi 5 op
TX00CS17 Data Science ja Big Data -perusteet 5 op
TX00CS04 Sulautetun järjestelmän reaaliaikaohjelmointi 5 op
TX00CR58 Tietokantaratkaisut 5 op
TX00DQ05 Vahvistusoppiminen 5 op