OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Avoin AMK: Radiografian ja sädehoidon avoimen amk:n opintopolku, 60 op_s2018-k2019
Valinnainen opintotarjonta

Avoin AMK: Radiografian ja sädehoidon avoimen amk:n opintopolku, 60 op_s2018-k2019

AVOIN_RADIOGRAF_60OP

Kuvaus

Avoin AMK: Radiografian ja sädehoidon avoimen amk:n opintopolku

Yhteyshenkilö, opetuksen sisällöt: lehtori Sanna Törnroos, sanna.tornroos@metropolia.fi
Yhteyshenkilö, avoin amk: Koulutussihteeri Elina Virtanen, avoinamk@metropolia.fi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

SX00BU32 Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla 5 op
SX00CY13 Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5 op
SX00BN75 Asiakaspalvelu ja ohjaus 5 op
SX00CT30 Asiakaspalvelu ja ohjaus (suomi toisena kielenä) 5 op
SX00BN80 Johtaminen ja yrittäjyys 5 op
SX00CU23 Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö 15 op
SX00BU31 Oppimisen ja opiskelun valmiudet 5 op
SX00CU13 Potilas natiiviröntgentutkimuksissa 10 op
SX00CU12 Röntgenhoitajan ammatillisen toiminnan perusteet 10 op
SX00BP63 Terveysalan turvallisuus 5 op
SX00BN74 Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 5 op