OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > Musiikin koulutusohjelma: Yhteismusisointi 2
Valinnainen opintotarjonta

Musiikin koulutusohjelma: Yhteismusisointi 2

O201342

Kuvaus

Opiskelija tuntee ja on soittanut tai laulanut keskeistä kamarimusiikki-, orkesteri- tai oopperaohjelmistoa. Hän osaa virittää, intonoida, hengittää, fraseerata, artikuloida ja rytmittää omaa musisointiaan kulloisenkin partnerin, yhtyeen tai orkesterin vaatimalla tavalla. Hän osaa kuunnella partnerinsa, yhtyeen, orkesterin ja oman ryhmänsä sointia ja toimia aktiivisesti sen kehittämiseksi. Opiskelija osaa harjoitella ryhmässä ja mukautua sen työskentelytapaan, kehittää sitä omalta osaltaan tehokkaaksi ja aktiiviseksi, tukea yhtyetovereita, auttaa ja kannustaa heitä yhteisissä pyrkimyksissä, joustaa ja samalla toimia määrätietoisesti näiden tavoitteiden hyväksi. Laulunopiskelija löytää omat vahvuutensa lavatyöskentelyssä ja osaa antaa ja ottaa myös näyttämöllisiä impulsseja sekä seurata kapellimestaria. Opiskelija kykenee oppimaan harjoiteltavan teoksen sekä kokonaisuutena että oman osuutensa siinä. Hän osaa ottaa vastaan ja antaa palautetta. Hän osaa suhtautua kaikenlaiseen palautteeseen ja myös antaa sitä rakentavasti.

Opiskelija ymmärtää sen asian merkityksen, että hän on luotettava ja osaa vaatia luotettavuutta myös kollegoiltaan ja ymmärtää myös, että luotettavuus on perusedellytys työpaikan saamiselle ja työelämässä toimimiselle. Opiskelija tuntee erilaisissa tehtävissä ja stemmoissa toimimisen keskeiset vastuut ja osaa harjoittaa ja johtaa sektiota.

Opiskelija osallistuu pitkäjänteisesti, monipuolisesti ja laaja-alaisesti Metropolian erilaisten kamarimusiikkiyhtyeiden ja orkestereiden toimintaan. Hän tutustuu kamari- ja orkesterimusiikin perusohjelmistoon erityisesti oman instrumenttinsa osalta niin itse musisoiden kuin muiden esityksiä ja äänitteitä kuunnellen. Hän tutustuu muiden instrumenttien äänen muodostukseen ja muihin erityisominaisuuksiin ja oppii sopeuttamaan oman musisointinsa niihin. Opiskelija oppii harjoittelemaan ryhmässä (ks. kamarimusiikkipedagogiikan kuvaus). Opiskelija osallistuu mahdollisuuksien mukaan erilaisiin tehtäviin orkestereissa, yhtyeissä ja produktioissa. Tällöin hän tutustuu yhtyeiden ja orkesterien erilaisten käyttömuotojen ja musiikin lajien ja tyylien, kuten klassisen, sinfonisen musiikin, säestystehtävien, oopperan, musikaalin, rytmimusiikin, nykymusiikin, vanhan musiikin sekä liedin esittämisen erityisongelmiin ja vaatimuksiin.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 - 0 op

KS00CC92 Ensemble-produktio 0 op
KS00BC98 Ensemble-produktio 1 0 op
KS00BC99 Ensemble-produktio 2 0 op
KS00BD00 Ensemble-produktio 3 0 op
KS00BD01 Ensemble-produktio 4 0 op
KS00BD02 Ensemble-produktio 5 0 op
KS00BD03 Ensemble-produktio 6 0 op
KS00BD04 Ensemble-produktio 7 0 op
KS00BD05 Ensemble-produktio 8 0 op
KS00BD06 Ensemble-produktio 9 0 op
KS00BD07 Ensemble-produktio 10 0 op
KS00CC90 Kamarimusiikkiproduktio 0 op
KS00BC78 Kamarimusiikkiproduktio 1 0 op
KS00BC79 Kamarimusiikkiproduktio 2 0 op
KS00BC80 Kamarimusiikkiproduktio 3 0 op
KS00BC81 Kamarimusiikkiproduktio 4 0 op
KS00BC82 Kamarimusiikkiproduktio 5 0 op
KS00BC83 Kamarimusiikkiproduktio 6 0 op
KS00BC84 Kamarimusiikkiproduktio 7 0 op
KS00BC85 Kamarimusiikkiproduktio 8 0 op
KS00BC86 Kamarimusiikkiproduktio 9 0 op
KS00BC87 Kamarimusiikkiproduktio 10 0 op
KS00CC91 Lied-produktio 0 op
KS00BC40 Lied-produktio 1 0 op
KS00BC41 Lied-produktio 2 0 op
KS00BC43 Lied-produktio 3 0 op
KS00BC44 Lied-produktio 4 0 op
KS00BC45 Lied-produktio 5 0 op
KS00BC46 Lied-produktio 6 0 op
KS00BC47 Lied-produktio 7 0 op
KS00BC48 Lied-produktio 8 0 op
KS00BC49 Lied-produktio 9 0 op
KS00BC50 Lied-produktio 10 0 op
KS00BC39 Liedseminaari 5 op
KS00CK58 Oopperaproduktio 0 op
KS00CL30 Oopperaproduktio, Figaron häät 0 op
KS00BD08 Oopperarooli 1 0 op
KS00BD09 Oopperarooli 2 0 op
KS00BD10 Oopperarooli 3 0 op
KS00CC89 Orkesteriproduktio 0 op
KS00CD52 Orkesteriproduktio, Monopoli/Italia 0 op
KS00BC88 Orkesteriproduktio 1 0 op
KS00BC89 Orkesteriproduktio 2 0 op
KS00BC90 Orkesteriproduktio 3 0 op
KS00BC91 Orkesteriproduktio 4 0 op
KS00BC92 Orkesteriproduktio 5 0 op
KS00BC93 Orkesteriproduktio 6 0 op
KS00BC94 Orkesteriproduktio 7 0 op
KS00BC95 Orkesteriproduktio 8 0 op
KS00BC96 Orkesteriproduktio 9 0 op
KS00BC97 Orkesteriproduktio 10 0 op